Ένα καλό νέο για την Άρτα!
Εγκρίθηκαν για το Δήμο Γ. Καραϊσκάκη 💶 350.000 € από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων για:
▪️την «βελτίωση της οδοποιίας της Κοινότητας Πηγών» ύψους 200.000 ευρώ.
▪️την «βελτίωση του οδικού δικτύου της Κοινότητας Μεγαλόχαρης» ύψους 150.000 ευρώ.
Οι ανάγκες των ορεινών κοινοτήτων του νομού της Άρτας σε υποδομές είναι μεγάλες. Η προσπάθεια να δώσουμε λύσεις απέναντι σε χρόνια προβλήματα δεν σταματά.
Στηρίζουμε τους κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων της Άρτας. Είμαστε δίπλα στους πολίτες του Νομού μας.