Στο Agribusiness Forum Athens, παρουσίασα την στρατηγική μας για την ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα. Ειδικότερα τόνισα:
  • Την προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα στήριξης των παραγωγών και επιχειρηματιών του πρωτογενή τομέα με καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία.
  • Την προώθηση μεταρρυθμίσεων που μειώνουν την γραφειοκρατία και καθιστούν πιο αποτελεσματικές τις υπηρεσίες μας.
  • Τη μείωση της φορολογίας για τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς μέλη συλλογικών σχημάτων.
  • Την έμφαση που δίνουμε στην υιοθέτηση της καινοτομίας και την στήριξη νέων καλλιεργητικών μεθόδων που καθιστούν την ελληνική παραγωγή βιώσιμη.

Αξιοποιούμε το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και τους πόρους του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης. Στόχος μας η δημιουργία ενός “πράσινου”, βιώσιμου, ανθεκτικού και ανταγωνιστικού πρωτογενή τομέα που θωρακίζει την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας μας αλλά και τα εισοδήματα των παραγωγών μας.