Η Εθνική Αντίσταση της περιόδου 1940-1944 απέναντι στις δυνάμεις του Άξονα, αποτελεί κορυφαία στιγμή της Ιστορίας μας. Όταν οι Έλληνες, ενωμένοι, έβαλαν τη Πατρίδα πάνω από τη ζωή τους, προσφέροντάς τη θυσία στο βωμό της Ελευθερίας. Αυτούς τους άνδρες, γυναίκες και παιδιά τιμήσαμε σήμερα στην Άρτα με Δοξολογία στον Ι.Ν. του Αγίου Δημητρίου και κατάθεση στεφάνου.