Στην τοποθέτησή μου στην 12η Επιτροπή Παρακολούθησης Προόδου του έλαβε χώρα στη Ρόδο, σημείωσα την θετική πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της περιόδου 2014-2022.
Τόνισα πως το ΠΑΑ είναι το βασικό εργαλείο για την στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών και την ανάπτυξη της ελληνικής αγροδιατροφής.
Περιέγραψα το σχέδιο μας για την δημιουργία ενός πρωτογενούς τομέα πράσινου, ανθεκτικού, βιώσιμου, ψηφιακού, καινοτόμου και ανταγωνιστικού.
Κάτι που κάνουμε πράξη μέσα από:
  • Δράσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού.
  • Τη στήριξη της έρευνας, καινοτομίας και παραγωγής.
  • Μεγάλα έργα αγροτικών υποδομών.

Στηρίζουμε το μέλλον του τομέα. 

Είμαστε δίπλα στους παραγωγούς μας!