Προσκεκλημένος των φίλων Ηπειρωτών Αστυνομικών της Αθήνας, βρέθηκα στην έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Αστυνομία και Ήπειρος». Εκεί θαύμασα τα τοπία της Ηπείρου που αναδεικνύει με το έργο του ο ηπειρώτης φωτογράφος Αιμίλιος Νέος.