Συναντήθηκα με τους συμπατριώτες και φίλους μου, τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Αλιευτικού  Συνεταιρισμού Κορωνησίας – Καλογερικού «Η ΛΟΓΑΡΟΥ» Άρτας.
Είχα την ευκαιρία να ακούσω από τους ίδιους τους αλιείς τα αιτήματα τους και να ενημερωθώ για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.
Ανταλλάξαμε απόψεις για το παρόν και το μέλλον του κλάδου τους.