Στη Θεσσαλονίκη, στα εγκαίνια της Zootechnia 2023.
Στη μοναδική έκθεση για τον τομέα της κτηνοτροφίας και της πτηνοτροφίας στην Ελλάδα, η οποία διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια στο πλαίσιο της ΔΕΘ HELXPO.