Στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχα στις εργασίες της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027. Η #ΚΑΠ, με πόρους ύψους 19,3 εκ. € αποτελεί το βασικό όχημα για την ενίσχυση των Ελλήνων παραγωγών και τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα.
Παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές και τους στόχους που θέτει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο όπως είναι:
▪️H διασφάλιση ενός δίκαιου και αξιοπρεπούς εισοδήματος για τους παραγωγούς.
▪️H ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα.
▪️H μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ελληνικής γεωργίας.
▪️H εξασφάλιση ασφαλέστερων και πιο θρεπτικών τροφίμων για τους πολίτες.
Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με χρονοπρογραμματισμό και σχέδιο είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους για να κάνουμε αυτούς τους στόχους πράξη!