Στη Δημόσια Διαβούλευση για το πρόγραμμα Leader της περιόδου 2023-2027, στο επιμελητήριο της Άρτας. Πρόκειται για ένα τοπικό, ευέλικτο πρόγραμμα που χρηματοδοτεί επενδύσεις μέχρι 300-400 χιλιάδες €. Προωθεί τη συνεργασία και την καινοτομία παρέχοντας στήριξη στην επιχειρηματικότητα της Άρτας και της Πρέβεζας. Στο προηγούμενο Leader είχαν απορροφηθεί 11 εκ. €. Στόχος μας είναι στο επόμενο, το ποσό αυτό να είναι πολλαπλάσιο. Μαζί αγωνιζόμαστε για περισσότερα έργα και δράσεις που δίνουν προοπτική στην οικονομία και την κοινωνία!