Σήμερα, στην Βουλή, απάντησα σε Επίκαιρη Ερώτηση συναδέλφου της Αντιπολίτευσης, αναφορικά με το «Πρόγραμμα Νέων Αγροτών». Το Κυβερνητικό Έργο συνεχίζεται αμείωτο, σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ των οποίων είναι και ο Κοινοβουλευτικός Έλεγχος.

Γ. Στύλιος στην Βουλή: «Εισάγουμε ένα ενιαίο πλαίσιο διακυβέρνησης και διαχείρισης των αναπτυξιακών προγραμμάτων»

Δ

Σημεία ομιλίας του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτή Άρτας Ν.Δ., Γιώργου Στύλιου κατά την ψήφιση του Ν/Σ: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»

Η χώρα έρχεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας στις τιμές του ρεύματος, των καυσίμων και των πρώτων υλών. Αυξήσεις που επηρεάζουν και το κόστος παραγωγής.

Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, πήρε μέτρα, στηρίζοντας νοικοκυριά, επιχειρήσεις και παραγωγούς. Ανακοίνωσε νέα μέτρα στήριξης, νέες παρεμβάσεις ύψους 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ που θα ανακουφίσουν τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευάλωτους πολίτες, αλλά και νοικοκυριά με εισόδημα έως 30.000 ευρώ τον χρόνο.

Σε αυτό το κλίμα και σε αυτήν την κατάσταση ερχόμαστε να συζητήσουμε το ν/σ αυτό. Ένα ν/σ ουσιαστικό για τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου παραγωγής που θα ενισχύσει τον ατομικό πλούτο και θα δώσει ευκαιρίες. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Υπουργείο μας έχει βάλει ως κεντρική πολιτική στόχευση να θεμελιώσουμε την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών της ελληνικής περιφέρειας.

Το ν/σ δημιουργεί τις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές δομές, για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Εισάγοντας ένα νέο πλαίσιο που εγγυάται την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας, δηλαδή την επάρκεια σε τρόφιμα για να θρέψουμε τον λαό μας. Προκρίνει τις επενδύσεις αγροτών και επιχειρήσεων, προκειμένου ο πρωτογενής τομέας να γίνει ανταγωνιστικός. Παράγει ασφαλή και υγιεινά προϊόντα με σύγχρονες μεθόδους που σέβονται το περιβάλλον και απαντούν στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και προσφέρει μέσω όλων των παραπάνω υψηλότερα εισοδήματα στους παραγωγούς μας.

Πιο συγκεκριμένα, η επένδυση στην εκπαίδευση και την καινοτομία αποτελεί το κλειδί, προκειμένου η ελληνική γεωργία να μεταβεί στη νέα εποχή, η οποία οριοθετείται από το στοίχημα της «πράσινης» μετάβασης και της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Συνολικά, με τη νέα ΚΑΠ επιχειρούμε να δημιουργήσουμε μια περισσότερο ανθεκτική, «πράσινη» και «ψηφιακή» γεωργία.

Το ν/σ εισάγει ένα νέο πλαίσιο διακυβέρνησης και διαχείρισης που αφορά τα αναπτυξιακά προγράμματα που υλοποιούνται στη χώρα και χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. Επιπλέον, θεσπίζει τους κανόνες με τους οποίους θα λειτουργήσει το στρατηγικό μας σχέδιο 2023-2027, κανόνες που αφορούν τη διαχείριση, τον έλεγχο, τον συντονισμό και την υλοποίηση όλων των μέτρων.

Στο ν/σ εισάγεται ένα πλαίσιο διακυβέρνησης, εντός του οποίου το ΥΠΑΑΤ διατηρεί τον ρόλο που είχε σε όλα τα προηγούμενα προγράμματα που υλοποιήθηκαν και σε όλες τις προγραμματικές περιόδους. Αυτό επιτυγχάνεται κρατώντας τη δική του διαχειριστική αρχή, τις ειδικές υπηρεσίες, καθώς και το δικό του σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Με το ν/σ ορίζονται κανόνες εφαρμογής για μια σειρά από τεχνικά ζητήματα, όπως είναι η ένταξη πράξεων, θέματα επιλεξιμότητας δαπανών, μορφές στήριξης, εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων, δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Θεσπίζονται ειδικά θέματα, όπως η καταπολέμηση της απάτης και η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Θεσπίζονται διατάξεις που αφορούν το πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΑΤ και τη διασύνδεσή του με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Αυτά έχουν συμβεί και στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

Δύναται και τώρα, όπως και στην προηγούμενη περίοδο, να γίνει εκχώρηση μέτρων και προγραμμάτων στις αρμόδιες διευθύνσεις του ΥΠΑΑΤ, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί η εμπειρία και η γνώση των στελεχών του Υπουργείου, στην οργάνωση, στην υλοποίηση και στην ολοκλήρωση όλων αυτών των προγραμμάτων.

Ποιες είναι οι αλλαγές που φέρνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο; 1) Μία ενιαία διαχειριστική αρχή θα διαχειρίζεται και τα τομεακά προγράμματα, τις άμεσες ενισχύσεις, τον πυλώνα Ι δηλαδή και τα αναπτυξιακά προγράμματα, τον πυλώνα ΙΙ, τα επενδυτικά προγράμματα. Αυτό είναι μια κανονιστική απαίτηση, η οποία δεν χωράει αμφισβήτησης.

2) Το νέο στρατηγικό σχέδιο εισάγει ένα νέο «delivery model» που βασίζεται σε ένα σύστημα αξιολόγησης των επιδοτήσεων, βάσει αποτελεσμάτων. Αξιοποιεί μετρήσιμους δείκτες.

3) Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου αξιοποιείται και αναλαμβάνει ρόλο οργανισμού πιστοποίησης, εξοικονομώντας για κάθε διετία από 150.000 έως 300.000 ευρώ, μια διαδικασία η οποία υλοποιούνταν στα προηγούμενα προγράμματα από ιδιωτικές εταιρείες.

Η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων από μόνη της δεν είναι αυτοσκοπός. Πραγματικός στόχος της πολιτικής μας είναι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά τρόπο παραγωγικό, εξειδικευμένο, στοχευμένο και αναπτυξιακό.

Σημεία ομιλίας από την τοποθέτηση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γιώργου Στύλιου στη Βουλή για το Σ/Ν για τον εκσυγχρονισμό του κτηματολογίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Σημεία ομιλίας από την τοποθέτηση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γιώργου Στύλιου στη Βουλή για το Σ/Ν για τον εκσυγχρονισμό του κτηματολογίου 

Υπερψηφίστηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό του Κτηματολογίου. Όπως επισήμανε κατά την ομιλία του ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα του Κτηματολογίου, Γιώργος Στύλιος, με τον νέο νόμο επιταχύνεται η κτηματογράφηση, απλοποιούνται και ψηφιοποιούνται οι διαδικασίες που παρέχει το Ελληνικό Κτηματολόγιο στους πολίτες, ενώ ο φορέας αναδιοργανώνεται με στόχο την καλύτερη παροχή υπηρεσιών. 

Ο κ. Στύλιος αρχικά ανέφερε ότι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κτηματολογίου είναι επιθυμία τόσο της κυβέρνησης όσο και των πολιτών. Το κτηματολόγιο, επισήμανε ο κ. Υφυπουργός, είναι ένα σύστημα εγγραφής εμπράγματων δικαιωμάτων των πολιτών το οποίο θέλουμε να ψηφιοποιήσουμε. Με αυτόν τον τρόπο, Έλληνες πολίτες και επιχειρηματική κοινότητα θα έχουν διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. 

Η ολοκλήρωση και η ψηφιοποίηση του κτηματολογίου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στύλιος, είναι το «μεγαλύτερο από τα μεγάλα έργα» και  η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σκοπεύει να το κάνει πράξη.

Ο κ. Στύλιος επισήμανε ότι με τη λειτουργία, του ψηφιακού Κτηματολογίου θα αποκτήσουμε τεχνογνωσία την οποία θα μπορούμε να εξάγουμε, όπως έχει γίνει και με άλλες διαδικασίες όπως το σχέδιο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», για το κλείσιμο των ραντεβού για τον εμβολιασμό που τόσο πολύ έχει επικροτηθεί και έχουμε πάρει τα εύσημα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.  Μίλησε επίσης για την πληθώρα υποθέσεων που στοιβάζονται στα κτηματολογικά γραφεία και τις προσφυγές στη Δικαιοσύνη που αυξάνονται. Αυτή η κατάσταση, με το βουνό των εκκρεμοτήτων, πρέπει να αλλάξει επισήμανε ο κ. Υφυπουργός. Γι’ αυτό το λόγο, ήταν επιλογή της Κυβέρνησης και του Υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη να γίνει μια μεγάλη τομή. Η φιλοσοφία μας  βασίζεται στην απλούστευση, την επιτάχυνση και την ασφάλεια των διαδικασιών κτηματογράφησης.

Καταλήγοντας ο κ. Στύλιος ανέφερε ότι μέσω του νομοσχεδίου, το κτηματολόγιο μετατρέπεται σε ένα  αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο θα προσελκύσει στη χώρα μας επενδύσεις, θα βοηθήσει να πάμε βήματα μπροστά στους δείκτες αξιολόγησης από τους παγκόσμιους οργανισμούς και θα συμβάλει ουσιαστικά  στην ανάκαμψη και ανάπτυξη του τόπου μας. 

Οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις για το Κτηματολόγιο έως το τέλος του 2022 χωρίς πρόστιμο. Παρουσίαση της σχετικής τροπολογίας από τον κ. Υφυπουργό στη Βουλή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γ. Στύλιος: Οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις για το Κτηματολόγιο έως το τέλος του 2022 χωρίς πρόστιμο. 

Παρουσίαση της σχετικής τροπολογίας από τον κ. Υφυπουργό στη Βουλή 

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις για το Κτηματολόγιο χωρίς πρόστιμο έως το τέλος του 2022. Το πάγωμα των προστίμων προβλέπεται σε διάταξη τροπολογίας που παρουσίασε στη Βουλή ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτής Άρτας με τη Νέα Δημοκρατία κ. Γιώργος Στύλιος. Ειδικότερα, η διάταξη αφορά́ όσους δεν είχαν κάνει εγκαίρως δήλωση στην Κτηματογράφηση και με βάση τον ισχύοντα νόμο από́ τον Ιούνιο του 2021 θα ήταν υποχρεωμένοι να πληρώσουν σχετικό πρόστιμο. 

Επιπλέον, με την τροπολογία αντιμετωπίζονται οι ανάγκες στελέχωσης των νέων κτηματολογικών γραφείων ανά τη χώρα. Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα, να μπορεί ο φορέας (το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ), να μετακινήσει το προσωπικό του από την Κεντρική Υπηρεσία προς την περιφέρεια ή από μια περιφέρεια, από ένα περιφερειακό γραφείο σε κάποιο άλλο περιφερειακό γραφείο. Οι διατάξεις έχουν περιστασιακό χαρακτήρα και αφορούν αποκλειστικά την προετοιμασία των νέων γραφείων.  Μέσω αυτών, διασφαλίζεται η ομαλή μετάβαση, η εκπαίδευση και η ενημέρωση των υπαλλήλων στα νέα κτηματολογικά γραφεία, δεδομένου ότι οι υπάλληλοι προέρχονται από τα υποθηκοφυλακεία, έμμισθα ή άμισθα της χώρας, επισήμανε ο κ. Στύλιος.

Ο Γ. Στύλιος μιλάει στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2021

https://youtu.be/43nxEYH6ne0/

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ο Γ. Στύλιος μιλάει στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2021

 Επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» τοποθετήθηκε στη Βουλή ο Γιώργος Στύλιος. Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αρχικά επισήμανε ότι οι πολίτες, θέλουν από το πολιτικό σύστημα, αντιπαράθεση ουσίας. Θέλουν αποφάσεις από την Κυβέρνηση και δημιουργικές προτάσεις από την Αντιπολίτευση.

Στη συνέχεια ο κ. Στύλιος τόνισε ότι η Κυβέρνηση με τον Προϋπολογισμό έρχεται να λύσει μια δύσκολη εξίσωση: να καταθέσει έναν προϋπολογισμό σε ένα ρευστό περιβάλλον, που θα προσαρμόζεται στις εξελίξεις και τις ανάγκες της υγειονομικής κρίσης, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να ισχυροποιήσει τη χώρα αμυντικά, θέτοντας τις βάσεις για να πιάσουμε πάλι το νήμα της ανάπτυξης.

Σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2021 ο κ. Βουλευτής ανέφερε ότι έχει δύο στόχους:

  • Πρώτον, να κρατήσει όρθιο τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Γιατί για να υπάρξει ανάπτυξη την επόμενη μέρα, μετά το τέλος της πανδημίας, θα πρέπει να υπάρχουν επιχειρήσεις, να υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες και κυρίως να υπάρχουν εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις.
  • Δεύτερον, σε συνδυασμό με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης –εβδομήντα δύο δισεκατομμύρια έχει το Ταμείο Ανάκαμψης- να θέσει τις βάσεις επιστροφής της χώρας γρήγορα στην ανάπτυξη και στην ανάκαμψη.

Ο προϋπολογισμός, επισήμανε ο κ. Στύλιος, αναδεικνύει τη φιλοσοφία της Κυβέρνησης: άνοιγμα της οικονομίας, αύξηση του ατομικού πλούτου, στήριξη των αδυνάμων. Στον προϋπολογισμό δεν υπάρχει κανένας νέος φόρος και δεν υπάρχει καμία αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές. Αντίθετα επεκτείνονται όλες οι μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, όπως έγινε και την προηγούμενη φορά. Παράλληλα στηρίζεται η πραγματική οικονομία. από εργαλεία ρευστότητας, όπως είναι το ΤΕΠΙΧ, η επιστρεπτέα προκαταβολή και το Ταμείο Εγγυοδοσίας.

Τα συνολικά ποσά που δίνονται από τα συγκεκριμένα εργαλεία, ανέφερε ο. κ. Στύλιος, ξεπερνούν τα 12 δισεκατομμύρια, ενώ το συνολικό ποσό που δίνεται για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι κοντά στα 30 δισεκατομμύρια. 23 δισεκατομμύρια για το 2020 και τα υπόλοιπα για το 2021. Για την Ήπειρο, τη δική μου περιφέρεια, για την Άρτα, τα ποσά που έχουν δοθεί για τη στήριξη των εργαζομένων, με το Πρόγραμμα «Συνεργασία», την αποζημίωση ειδικού σκοπού, την καταβολή του δώρου Πάσχα, την ειδική αποζημίωση των εποχιακά εργαζόμενων, φτάνουν τα 37 εκατομμύρια, ενώ οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού για τις επιχειρήσεις τα 16 εκατομμύρια. Συνολικά, μαζί με το ΤΕΠΙΧ Ι, το Ταμείο Εγγυοδοσίας και το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, το ποσό για όλη την Ήπειρο φτάνει τα 268 εκατομμύρια ευρώ.

Η ιστορία και η διεθνής εμπειρία, ανέφερε καταλήγοντας ο κ. Στύλιος,  έχουν δείξει ότι, μετά από δοκιμασίες, ανοίγει ένας μεγάλος κύκλος δημιουργίας. Ας στηριχτούμε, λοιπόν στη δίψα του κόσμου για δουλειά και προκοπή. Ας δούμε το μέλλον δημιουργικά όλοι μας, για να φανούμε αντάξιοι του λαού μας, που τόσα έχει υποφέρει την τελευταία δεκαετία.

 

Σχετικό link με το video της ομιλίας:  https://youtu.be/43nxEYH6ne0