Οι Θεσεις μου

Στήριξη της Γεωργίας, της Κτηνοτροφίας και της Αλιείας

Βασικό πυλώνα της οικονομίας της Άρτας αποτελεί ο πρωτογενής τομέας. Απαιτείται:

 • Δημιουργία Ταμείου Ενίσχυσης Αγροτών για τη διασφάλιση του εισοδήματός τους.
 • Οι σύγχρονοι Γεωργοί και Κτηνοτρόφοι πρέπει να στηριχθούν για να γίνουν ανταγωνιστικοί και να στραφούν σε ποιοτικά προϊόντα υψηλής ζήτησης, σε νέες καλλιέργειες, προϊόντα με ονομασία προέλευσης, σε βιολογικές καλλιέργειες κ.α.
 • Δημιουργία Αλιευτικών καταφυγίων (Κορωνησίας, Κόπραινας, Νεοχωρίου κ.α.)
 • Υποστήριξη δημιουργίας νέων μονάδων τυποποίησης και μεταποίησης των προϊόντων.
 • Ενίσχυση εναλλακτικών μορφών καλλιέργειας.

 

Παιδεία

 • Αναβάθμιση  της  Πανεπιστημιούπολης  Άρτας  σε  πόλο  εκπαίδευσης  και
  έρευνας.
 • Διασύνδεση  με  την  τοπική  παραγωγή  και  επιχειρηματικότητα.
 • Ενίσχυση  του  προσωπικού  και  των  υποδομών  σε  όλες  τις  βαθμίδες  της
  εκπαίδευσης.

 

Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα

Η Άρτα πρέπει να μπει στο δρόμο της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας. Να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο σε επίπεδο περιφέρειας όσο και σε εθνικό.
Γι’ αυτό χρειάζεται:

 • Ενεργοποίηση και απορρόφηση των κονδυλίων των προγραμμάτων Ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του υπουργείου Ανάπτυξης και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 •  Προσέλκυση επενδύσεων και υποστήριξη ένταξης επιχειρήσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο
 •  Μετατροπή της Άρτας σε σύγχρονο διακομιστικό κέντρο με την προσέλκυση εταιρειών logistics που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα ωθήσουν την ανάπτυξη του εμπορίου.
 • Ανάπτυξη μηχανισμών και ενεργοποίηση φορέων για τη διάχυση της έρευνας του Πανεπιστημίου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων.
 • Xωροθέτηση και δημιουργία Βιομηχανικού και Βιοτεχνικού Πάρκου

 

Δημιουργία και Αναβάθμιση Υποδομών

Στην Άρτα πρέπει να υλοποιηθούν σύγχρονες υποδομές που είναι κινητήριος μοχλός ανάπτυξης.
Απαιτείται:

 • Σχεδιασμός σύγχρονων περιαστικών υποδομών και επέκταση πολεοδομικού σχεδίου πόλης  Άρτας
 • Κατασκευή Διοικητηρίου στην Πόλη της Άρτας
 • Δημιουργία Εθνικού Σταδίου στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Άρτας και Σκοπευτηρίου στα Τζουμέρκα.
 • Δημιουργία Χιονοδρομικού Κέντρου και σύγχρονων ξενοδοχειακών υποδομών.
 • Δημιουργία σύγχρονων οδικών δικτύων στην πεδιάδα και νέες διασυνδέσεις στις παρόχθιες περιοχές.
 • Αναβάθμιση των ορεινών οδικών δικτύων, η δημιουργία νέων οδικών δικτύων και διασυνδέσεων με όμορους νομούς.
 • Νέες Διασυνδέσεις και αξιοποίηση δυνατοτήτων επικοινωνίας με την Εγνατία οδό και το Δυτικό άξονα.

 

Τουρισμός

 • Βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Άρτα αποτελεί η αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής  κληρονομιάς.
 • Είναι απαραίτητη:
 • Ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, προώθηση οικολογικού και θρησκευτικού.
 • Αξιοποίηση του τουριστικού δυναμικού του ορεινού όγκου του νομού.
 • Αξιοποίηση υδάτινου δυναμικού λίμνης Πουρναρίου και τουριστική αξιοποίησή της τουρισμού.
 • Η Ανάδειξη των Βυζαντινών Μνημείων.
 • Η Ανάδειξη της Πολιτιστικής Ταυτότητας της Άρτας.
 • Ενίσχυση δημιουργίας Αγροτουριστικών μονάδων.

 

Περιβάλλον

 • Προώθηση έργων για την ανάδειξη και τον καθαρισμό τον υδροβιοτόπων (Κορωνησία και Κόπραινα)
 • Ενίσχυση των προστατευτικών σχεδίων της βιοποικιλότητας του οικοσυστήματος του νομού.
 • Προβολή των προστατευόμενων περιοχών.

 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 • Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενισχύοντας το περιβαλλοντικό πλεονέκτημα και για να προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης νέων οικονομικών δραστηριοτήτων που μπορούν να προσελκύσουν επενδύσεις δίνοντας στην περιοχή σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα.
 • Ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Πρέπει να αξιοποιηθούν τα σημαντικά Γεωθερμικά Πεδία που διαθέτει ο νομός (Πεδίο Συκιών κ.α.), ιδιαίτερα σε περιοχές χαμηλής γεωργικής απόδοσης, να αναπτυχθούν Φωτοβολταϊκά Συστήματα.