Γ. Στύλιος: Ενισχύουμε τα πρωτόκολλα ασφαλείας στον τομέα των τροφίμων με μία νέα ψηφιακή υπηρεσία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γ. Στύλιος: Ενισχύουμε τα πρωτόκολλα ασφαλείας στον τομέα των τροφίμων με μία νέα ψηφιακή υπηρεσία

Στο πλαίσιο της ευρύτερης ψηφιακής αναβάθμισης των υπηρεσιών του, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) σχεδίασε και υλοποίησε μια σειρά ψηφιακών υπηρεσιών, προσβάσιμων στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr. 

Οι εν λόγω υπηρεσίες έρχονται να προστεθούν στις υπάρχουσες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και έχουν ως στόχο την απλοποίηση των συναλλαγών όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας, διακίνησης και καλλιέργειας σπόρων (Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών). 

Πλέον οι αιτήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και οι εγκρίσεις τους θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά. Συμπληρώνοντας, έτσι, άλλη μία ψηφίδα στο μεγάλο έργο της πλήρους αναβάθμισης των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, μέσω της ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης τους που συντελείται τα τελευταία τρία χρόνια. 

Με αφορμή την ενεργοποίηση των συγκεκριμένων υπηρεσιών, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος δήλωσε: «Διασφαλίζουμε τη διαφάνεια και την ταχύτητα των συναλλαγών στον τομέα των φυτικών σπόρων. Η ψηφιοποίηση αυτών των διαδικασιών ενισχύει περαιτέρω τα πρωτόκολλα ασφαλείας της χώρας στον τομέα των τροφίμων, επιτρέποντάς μας να προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα και να διασφαλίσουμε πως ο ελληνικός αγροδιατροφικός τομέας θα παραμείνει συνυφασμένος με την παραγωγή ασφαλών και θρεπτικών προϊόντων. Παράλληλα μας προσφέρει τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, χρήσιμων για την αξιολόγηση  ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της ελληνικής παραγωγής. Ιδιαίτερα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον όπου η διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας της Ελλάδας αποτελεί άμεση προτεραιότητα του ΥΠΑΑΤ. Πρόκειται για ένα ακόμα βήμα προς την υλοποίηση του στόχου που έθεσα από την πρώτη ημέρα που ανάλαβα τα καθήκοντά μου στο ΥΠΑΑΤ:  του οργανωτικού εκσυγχρονισμού και του ψηφιακού μετασχηματισμού της λειτουργικής δομής του Υπουργείου, ώστε να προσφέρουμε στους παραγωγούς και τους επιχειρηματίες του πρωτογενούς τομέα, υπηρεσίες εύκολες, γρήγορες και απόλυτα διαφανείς».

Ένα καλό νέο για την Άρτα: Εγκρίθηκαν 200.000 € για την ασφαλτόστρωση του δρόμου Γουριανών – Χρυσοσπηλιώτισσας στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων Άρτας

Ένα καλό νέο για την Άρτα: Εγκρίθηκαν 200.000 € για την ασφαλτόστρωση του δρόμου Γουριανών – Χρυσοσπηλιώτισσας στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων Άρτας. Η Χρηματοδότηση του έργου (ΑΔΑ:940Δ465ΧΘΞ-5ΜΛ) προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η υλοποίηση του έργου θα βελτιώσει σημαντικά την πρόσβαση στο μοναστήρι Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Για μια ακόμη φορά ο Υπουργός Kostas Karamanlis , τον οποίο ευχαριστώ θερμά, ανταποκρίθηκε άμεσα στα αιτήματα των Αρτινών. Παραμένουμε στο πλευρό των πολιτών, εργαζόμαστε για να την ανάπτυξη της περιοχής.

Μία θετική εξέλιξη για το Επιμελητήριο, τους επαγγελματίες και τους αλιείς της Άρτας – Το ΥΠΑΑΤ χρηματοδοτεί δράσεις 366.711 ευρώ

Μία θετική εξέλιξη για το Επιμελητήριο, τους επαγγελματίες και τους αλιείς της Άρτας – Το ΥΠΑΑΤ χρηματοδοτεί δράσεις 366.711 ευρώ

Σε μία προσπάθεια να στηριχθεί η τοπική οικονομία της Άρτας, η οποία βασίζεται στα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα, εγκρίθηκε από το ΕΠΑλΘ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχέδιο δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 366.711 ευρώ. 

Η πρόταση και το σχέδιο είναι του Επιμελητηρίου Άρτας, το οποίο είναι και ο δικαιούχος των δράσεων. Πρόκειται για αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την οργάνωση της αγοράς και την ανάδειξη των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας προέλευσης Αμβρακικού-Άρτας.

Στόχος είναι η προώθηση υψηλής ποιότητας αλιευμάτων και μεταποιημένων προϊόντων της περιοχής, σε όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας την προστιθέμενη αξία τους, αλλά και τις ηπειρώτικες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους κλάδους. 

Μέσω της ψηφιακής προώθησης θα γίνει μία συντονισμένη και οργανωμένη προσπάθεια προώθησης των προϊόντων αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν: σεμινάρια, ημερίδες και εκθέσεις.Δήλωση Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργου Στύλιου «ο Αμβρακικός είναι πηγή ζωής, φυσικού κάλους, με μεγάλο οικολογικό πλούτο, υψηλή παραγωγικότητα και  συνιστά τουριστικό προορισμό. Είναι μία περιοχή Natura που προστατεύεται από τη Συνθήκη Ramsar, με πολλές δυνατότητες αξιοποίησης. Το Υπουργείο χρηματοδοτεί το Επιμελητήριο Άρτας για τη διοργάνωση δράσεων, σχετικές με τα αλιευτικά προϊόντα, οι οποίες θα αποτελέσουν κλειδί στην προβολή και την εξωστρέφεια των αλιευτικών προϊόντων. Μέσω αυτών των δράσεων θα δοθεί η δυνατότητα να εντοπιστούν νέες ομάδες καταναλωτών, στις οποίες απευθύνονται τα συγκεκριμένα προϊόντα. Επίσης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας θα δείξει τον δρόμο προς την ευφυή αλιεία και επιχειρηματικότητα, προς όφελος των επαγγελματιών της Άρτας και της Ηπείρου

Δύο νέες προσκλήσεις για τη μείωση της ρύπανσης του νερού έρχονται να ωφελήσουν την Ήπειρο

Δύο νέες προσκλήσεις για τη μείωση της ρύπανσης του νερού έρχονται να ωφελήσουν την Ήπειρο

Συνεπής με την περιβαλλοντική ευαισθησία που τη διακρίνει, η Κυβέρνηση διαθέτει σημαντικούς πόρους ύψους 150 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια (2022-2023), σε ένα μέτρο που ενισχύει τους γεωργούς, προκειμένου να μειώσουν την κατανάλωση χημικών. 

Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν 2 προσκλήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες αφορούν τη μείωση της ρύπανσης του νερού, από τη γεωργική δραστηριότητα. Πρόκειται για «Εφαρμογή Αγρανάπαυσης», «Εφαρμογή Αμειψισποράς» και «Εφαρμογή Χλωράς Λίπανσης» σε δενδρώδεις καλλιέργειες. 

Η Δράση εφαρμόζεται σε 30 περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ευπρόσβλητες από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης (ΖΕΝ), καθώς και σε 7 περιοχές σημαντικών υγροτόπων.

Αναφορικά με την περιφέρεια Ηπείρου, στις Ευπρόσβλητες Ζώνες περιλαμβάνεται η πεδιάδα Άρτας-Πρέβεζας και στις υγροτοπικές περιοχές οι Υγρότοποι Αμβρακικού και το Εθνικό πάρκο της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων.

Ειδικότερα, οι Καλλικρατικοί Δήμοι που εμπίπτουν ολικώς ή μερικώς στις ευπρόσβλητες περιοχές είναι οι Δήμοι:

·      Αρταίων

·      Γεωργίου Καραϊσκάκη

·      Ζηρού

·      Κεντρικών Τζουμέρκων

·      Νικολάου Σκουφά

·      Πάργας

·      Πρέβεζας

Οι Καλλικρατικοί Δήμοι που εμπίπτουν ολικώς ή μερικώς στις υγροτοπικές περιοχές είναι οι Δήμοι:

·      Άκτιου-Βόνιτσας

·      Αμφιλοχίας

·      Νικολάου Σκουφά

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στύλιος δήλωσε: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει πολλές φορές το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της για το περιβάλλον, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, κινείται και το Πρόγραμμα Απονιτροποίησης. Ενισχύουμε τους γεωργούς με σημαντικούς πόρους, προκειμένου να μειώσουν την κατανάλωση χημικών, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα των υδάτων. Επιτυγχάνουμε: διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, διαχείριση των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων, πρόληψη της διάβρωσης των εδαφών και βελτίωση της ποιότητας τους. Ταυτόχρονα, κάνουμε ένα ακόμα βήμα προς τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, καθώς η αποστολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά.» 

*Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες, για το ύψος των ενισχύσεων και για τη διαδικασία των αιτήσεων, στο σχετικό δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πατώντας εδώ

Ευρεία σύσκεψη των ΥφΑΑΤ, Σίμου Κεδίκογλου και Γιώργου Στύλιου με παράγοντες της αγοράς λιπασμάτων και ζωοτροφών

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2022          

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ευρεία σύσκεψη των ΥφΑΑΤ, Σίμου Κεδίκογλου και Γιώργου Στύλιου με παράγοντες της αγοράς λιπασμάτων και ζωοτροφών 

Σύσκεψη με παράγοντες της αγοράς αγροτικών εφοδίων συγκάλεσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Σίμος Κεδίκογλου παρουσία του ΥφΑΑΤ, κ. Γιώργου Στύλιου, για την εξεύρεση λύσης ενός από τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός και κτηνοτροφικός τομέας, όπως είναι ο αντίκτυπος της αλματώδους αύξησης του κόστους ζωοτροφών και λιπασμάτων.  

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ζωοτροφών (ΣΕΒΙΖ), κ. Βασίλης Σαλάτας, η Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ), κ. Φωτεινή Γιαννακοπούλου, ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία Φυτοθρεπτική Α.Β.Ε.Ε. και ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ), κ. Νίκος Κουτσούγερας και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προστασίας Ζώων –Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών, κ. Σπυρίδων Ντουντουνάκης. 

Όλες οι πλευρές ομόφωνα δεσμεύτηκαν για τη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας προς την κατεύθυνση επίλυσης του ζητήματος.