Στη Βουλή στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου από την αντιπολίτευση, υπογραμμίζοντας την διαρκή στήριξη της Κυβέρνησης στους παραγωγούς

Στη Βουλή στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου από την αντιπολίτευση, υπογράμμισα την διαρκή στήριξη της Κυβέρνησης στους παραγωγούς. Ενδεικτικά ανέφερα τα δύο τελευταία έκτακτα και στοχευμένα μέτρα:

▪️τα 89 εκατ. € στους κτηνοτρόφους για την αγορά ζωοτροφών

▪️τα 60 εκατ. € για την αγορά λιπασμάτων.

Επιπλέον, σημείωσα πως πάνω από 860 εκατ. € έχουν κατευθυνθεί προς τους παραγωγούς από τον #ΕΛΓΑ και τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε αποζημιώσεις την περίοδο 2020-2022. Συνεχίζουμε να εξετάζουμε επιπλέον τρόπους ενίσχυσης. Είμαστε δίπλα στους παραγωγούς!!