Γ. Στύλιος στην Βουλή: «Εισάγουμε ένα ενιαίο πλαίσιο διακυβέρνησης και διαχείρισης των αναπτυξιακών προγραμμάτων»

Δ

Σημεία ομιλίας του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτή Άρτας Ν.Δ., Γιώργου Στύλιου κατά την ψήφιση του Ν/Σ: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»

Η χώρα έρχεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας στις τιμές του ρεύματος, των καυσίμων και των πρώτων υλών. Αυξήσεις που επηρεάζουν και το κόστος παραγωγής.

Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, πήρε μέτρα, στηρίζοντας νοικοκυριά, επιχειρήσεις και παραγωγούς. Ανακοίνωσε νέα μέτρα στήριξης, νέες παρεμβάσεις ύψους 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ που θα ανακουφίσουν τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευάλωτους πολίτες, αλλά και νοικοκυριά με εισόδημα έως 30.000 ευρώ τον χρόνο.

Σε αυτό το κλίμα και σε αυτήν την κατάσταση ερχόμαστε να συζητήσουμε το ν/σ αυτό. Ένα ν/σ ουσιαστικό για τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου παραγωγής που θα ενισχύσει τον ατομικό πλούτο και θα δώσει ευκαιρίες. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Υπουργείο μας έχει βάλει ως κεντρική πολιτική στόχευση να θεμελιώσουμε την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών της ελληνικής περιφέρειας.

Το ν/σ δημιουργεί τις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές δομές, για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Εισάγοντας ένα νέο πλαίσιο που εγγυάται την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας, δηλαδή την επάρκεια σε τρόφιμα για να θρέψουμε τον λαό μας. Προκρίνει τις επενδύσεις αγροτών και επιχειρήσεων, προκειμένου ο πρωτογενής τομέας να γίνει ανταγωνιστικός. Παράγει ασφαλή και υγιεινά προϊόντα με σύγχρονες μεθόδους που σέβονται το περιβάλλον και απαντούν στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και προσφέρει μέσω όλων των παραπάνω υψηλότερα εισοδήματα στους παραγωγούς μας.

Πιο συγκεκριμένα, η επένδυση στην εκπαίδευση και την καινοτομία αποτελεί το κλειδί, προκειμένου η ελληνική γεωργία να μεταβεί στη νέα εποχή, η οποία οριοθετείται από το στοίχημα της «πράσινης» μετάβασης και της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Συνολικά, με τη νέα ΚΑΠ επιχειρούμε να δημιουργήσουμε μια περισσότερο ανθεκτική, «πράσινη» και «ψηφιακή» γεωργία.

Το ν/σ εισάγει ένα νέο πλαίσιο διακυβέρνησης και διαχείρισης που αφορά τα αναπτυξιακά προγράμματα που υλοποιούνται στη χώρα και χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. Επιπλέον, θεσπίζει τους κανόνες με τους οποίους θα λειτουργήσει το στρατηγικό μας σχέδιο 2023-2027, κανόνες που αφορούν τη διαχείριση, τον έλεγχο, τον συντονισμό και την υλοποίηση όλων των μέτρων.

Στο ν/σ εισάγεται ένα πλαίσιο διακυβέρνησης, εντός του οποίου το ΥΠΑΑΤ διατηρεί τον ρόλο που είχε σε όλα τα προηγούμενα προγράμματα που υλοποιήθηκαν και σε όλες τις προγραμματικές περιόδους. Αυτό επιτυγχάνεται κρατώντας τη δική του διαχειριστική αρχή, τις ειδικές υπηρεσίες, καθώς και το δικό του σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Με το ν/σ ορίζονται κανόνες εφαρμογής για μια σειρά από τεχνικά ζητήματα, όπως είναι η ένταξη πράξεων, θέματα επιλεξιμότητας δαπανών, μορφές στήριξης, εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων, δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Θεσπίζονται ειδικά θέματα, όπως η καταπολέμηση της απάτης και η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Θεσπίζονται διατάξεις που αφορούν το πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΑΤ και τη διασύνδεσή του με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Αυτά έχουν συμβεί και στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

Δύναται και τώρα, όπως και στην προηγούμενη περίοδο, να γίνει εκχώρηση μέτρων και προγραμμάτων στις αρμόδιες διευθύνσεις του ΥΠΑΑΤ, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί η εμπειρία και η γνώση των στελεχών του Υπουργείου, στην οργάνωση, στην υλοποίηση και στην ολοκλήρωση όλων αυτών των προγραμμάτων.

Ποιες είναι οι αλλαγές που φέρνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο; 1) Μία ενιαία διαχειριστική αρχή θα διαχειρίζεται και τα τομεακά προγράμματα, τις άμεσες ενισχύσεις, τον πυλώνα Ι δηλαδή και τα αναπτυξιακά προγράμματα, τον πυλώνα ΙΙ, τα επενδυτικά προγράμματα. Αυτό είναι μια κανονιστική απαίτηση, η οποία δεν χωράει αμφισβήτησης.

2) Το νέο στρατηγικό σχέδιο εισάγει ένα νέο «delivery model» που βασίζεται σε ένα σύστημα αξιολόγησης των επιδοτήσεων, βάσει αποτελεσμάτων. Αξιοποιεί μετρήσιμους δείκτες.

3) Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου αξιοποιείται και αναλαμβάνει ρόλο οργανισμού πιστοποίησης, εξοικονομώντας για κάθε διετία από 150.000 έως 300.000 ευρώ, μια διαδικασία η οποία υλοποιούνταν στα προηγούμενα προγράμματα από ιδιωτικές εταιρείες.

Η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων από μόνη της δεν είναι αυτοσκοπός. Πραγματικός στόχος της πολιτικής μας είναι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά τρόπο παραγωγικό, εξειδικευμένο, στοχευμένο και αναπτυξιακό.