Άρθρο στην εφημερίδα τα ΝΕΑ

 

Η Ελλάδα του 2035 και το στοίχημα της Εθνικής Αυτάρκειας

Η αυτάρκεια στην αγροδιατροφή αποτελεί έναν από τους πυλώνες του σχεδίου μας για την Ελλάδα του 2035. Μίας Ελλάδας που θα αναπτύσσεται στις στέρεες βάσεις της διατροφικής ασφάλειας, της καθαρής ενέργειας και της καινοτομίας. 

Εργαζόμενοι στην βάση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία την διακυβέρνηση της χώρας, διατυπώσαμε ένα ολιστικό πρόγραμμα με στόχο την οικοδόμηση ενός πρωτογενή τομέα πράσινου, ανθεκτικού, βιώσιμου, ψηφιακού και ανταγωνιστικού.

Δίνοντας έμφαση στην ανασυγκρότηση της ελληνικής παραγωγής μέσω της ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τομέα και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των καλλιεργητικών πρακτικών.

Επιχειρούμε να θωρακίσουμε την Ελλάδα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Αυτές της Κλιματικής Κρίσης και της ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων και των πρώτων υλών.

Η εξασφάλιση της διατροφικής αυτάρκειας βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των συζητήσεων, τόσο παγκοσμίως, όσο και στην Ελλάδα, το 2020. Αρχικά λόγω της πανδημίας του COVID-19 και εν συνεχεία εξαιτίας της Ρωσικής Εισβολής στην Ουκρανία.

Δύο γεγονότα που προκάλεσαν αναταράξεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και κατέστησαν εντονότερο το αίτημα της επισιτιστικής ασφάλειας.

Ωστόσο το ζήτημα είναι πολύ πιο σύνθετό. Σε μια Ευρώπη η οποία το 2022, ενώ αναζητούσε εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού για να θρέψει τον πληθυσμό της, σπατάλησε 57 εκατομμύρια τόνους τροφίμων, συνολικής αξίας 130 δισ. ευρώ.

Η επίτευξη της αυτάρκειας στην αγροδιατροφή απαιτεί πέρα από την αύξηση της παραγωγής και την δημιουργία θελκτικών προϊόντων. Κοινώς θρεπτικότερων και ασφαλέστερων για τους καταναλωτές, και με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προϊόντων.

Στο πλαίσιο της ΕΕ, κεντρικές στρατηγικές όπως είναι η Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) και η στρατηγική από το Αγρόκτημα στο Πιάτο (Farm to Fork), προωθούν αυτούς τους στόχους.

Σε εθνικό επίπεδο υλοποιούμε το δικό μας σχέδιο. Αξιοποιώντας πόρους ύψους 19,3 δισ. ευρώ από την ΚΑΠ 2023-2027 και τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ):

  • Δημιουργούμε τις βάσεις για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων καλλιεργητικών πρακτικών.
  • Στηρίζουμε τη μετάβαση στην ευφυή γεωργία.
  • Κατασκευάζουμε υποδομές που βελτιώνουν τη διαχείριση των φυσικών πόρων και διευκολύνουν την εφαρμογή πρακτικών ευφυούς γεωργίας, όπως τα εγγειοβελτιωτικά έργα και το Rural Broadband.
  • Ανανεώνουμε ηλικιακά τον πρωτογενή τομέα. Το 2022, 14.000 νέοι πριμοδοτήθηκαν συνολικά με 525 εκατ. ευρώ για να εισέλθουν στον πρωτογενή τομέα.
  • Εκπαιδεύουμε τους παραγωγούς, μέσω των δομών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στις νέες καλλιεργητικές πρακτικές και στην ορθότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Τα πρώτα δείγματα είναι ενθαρρυντικά. Το 2020 το εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων ήταν για πρώτη φορά -μετά από το 1984- θετικό. Το 2020 κατά 513 εκατ. ευρώ και το 2021 κατά 450 εκατ.

Η αυτάρκεια αποτελεί στόχο εφικτό. Αρκεί το σχέδιο που με σταθερότητα εφαρμόζουμε, να έχει συνέχεια και η ανασυγκρότηση της παραγωγής να υπηρετείται με συνέπεια.