Γ. Στύλιος: Ενισχύουμε τα πρωτόκολλα ασφαλείας στον τομέα των τροφίμων με μία νέα ψηφιακή υπηρεσία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γ. Στύλιος: Ενισχύουμε τα πρωτόκολλα ασφαλείας στον τομέα των τροφίμων με μία νέα ψηφιακή υπηρεσία

Στο πλαίσιο της ευρύτερης ψηφιακής αναβάθμισης των υπηρεσιών του, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) σχεδίασε και υλοποίησε μια σειρά ψηφιακών υπηρεσιών, προσβάσιμων στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr. 

Οι εν λόγω υπηρεσίες έρχονται να προστεθούν στις υπάρχουσες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και έχουν ως στόχο την απλοποίηση των συναλλαγών όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας, διακίνησης και καλλιέργειας σπόρων (Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών). 

Πλέον οι αιτήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και οι εγκρίσεις τους θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά. Συμπληρώνοντας, έτσι, άλλη μία ψηφίδα στο μεγάλο έργο της πλήρους αναβάθμισης των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, μέσω της ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης τους που συντελείται τα τελευταία τρία χρόνια. 

Με αφορμή την ενεργοποίηση των συγκεκριμένων υπηρεσιών, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος δήλωσε: «Διασφαλίζουμε τη διαφάνεια και την ταχύτητα των συναλλαγών στον τομέα των φυτικών σπόρων. Η ψηφιοποίηση αυτών των διαδικασιών ενισχύει περαιτέρω τα πρωτόκολλα ασφαλείας της χώρας στον τομέα των τροφίμων, επιτρέποντάς μας να προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα και να διασφαλίσουμε πως ο ελληνικός αγροδιατροφικός τομέας θα παραμείνει συνυφασμένος με την παραγωγή ασφαλών και θρεπτικών προϊόντων. Παράλληλα μας προσφέρει τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, χρήσιμων για την αξιολόγηση  ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της ελληνικής παραγωγής. Ιδιαίτερα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον όπου η διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας της Ελλάδας αποτελεί άμεση προτεραιότητα του ΥΠΑΑΤ. Πρόκειται για ένα ακόμα βήμα προς την υλοποίηση του στόχου που έθεσα από την πρώτη ημέρα που ανάλαβα τα καθήκοντά μου στο ΥΠΑΑΤ:  του οργανωτικού εκσυγχρονισμού και του ψηφιακού μετασχηματισμού της λειτουργικής δομής του Υπουργείου, ώστε να προσφέρουμε στους παραγωγούς και τους επιχειρηματίες του πρωτογενούς τομέα, υπηρεσίες εύκολες, γρήγορες και απόλυτα διαφανείς».