Παράταση της κατά παρέκκλιση διαδικασίας για τους εργάτες γης μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παράταση της κατά παρέκκλιση διαδικασίας για τους εργάτες γης μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2023

Γ. Στύλιος, ΥφΑΑΤ, «Εργαζόμαστε και εξαντλούμε κάθε δυνατότητα για την εξεύρεση λύσης στο θέμα της έλλειψης εργατών γης»

Σε συνεργασία των Υπουργείων, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Μετανάστευσης & Ασύλου αποφασίστηκε πως, η ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (e-Υπηρεσίες) για την δήλωση αλλοδαπών εργατών γης, θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμη. Ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν απρόσκοπτα στην ηλεκτρονική παραλαβή και επεξεργασία των «αιτήσεων μετάκλησης εποχιακών εργατών γη- Έκτακτη διαδικασίας εισδοχής» που καταθέτουν οι εργοδότες. 

Η διαδικασία αφορά την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες και για διάστημα από 30 έως 90 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 90 ημέρες, δηλαδή συνολικά για 6 μήνες.

Υπενθυμίζεται πως, το καθεστώς εργασίας των πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα και η διαδικασία εισόδου και παραμονής τους, ρυθμίζονται από το άρθρο 16 του ν. 4783/2021. 

Μεταξύ άλλων, στο άρθρο 16 αναφέρεται ότι, ο εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, μπορεί να υποβάλει, (μέχρι τις 31/03/2023 με τη νέα παράταση), αίτηση στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του. Ανάλογα με τις θέσεις εργασίας στην περιοχή, ο εργοδότης έχει την δυνατότητα να καλέσει πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία.

Η αίτηση, στην οποία αναγράφονται: 

  • τα πλήρη στοιχεία (επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα και ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και λήξης, χώρα έκδοσης) του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος πρέπει να μην έχει συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας
  • καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του εργοδότη, 

υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ).

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος, σημείωσε: «Ακούμε τις ανησυχίες των παραγωγών. Γνωρίζουμε τις ανάγκες τους. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία καθώς και με τους αγρότες και τις τοπικές κοινωνίες. Εργαζόμαστε και εξαντλούμε κάθε δυνατότητα για την εξεύρεση λύσης στο θέμα της έλλειψης εργατών γης. Με σεβασμό στους νόμους και το ευρωπαϊκό πλαίσιο, η προσπάθεια συνεχίζεται. Είμαστε δίπλα στους αγρότες. Εργαζόμαστε για την Άρτα και την Ήπειρο».