Άρθρο στο Πρώτο Θέμα: «Ταμείο μικρών δανείων για αγρότες, η άμεση λύση στο πρόβλημα της ρευστότητας»

 

 

Η αγροτική παραγωγή, ακόμα και στις μέρες μας, παραμένει δεμένη με τους χρόνους της φύσης, αποτελεί μια επένδυση με υψηλό αρχικό κόστος και αργό χρόνο απόσβεσης. Αυτό το δομικό χαρακτηριστικό της γεωργίας και της κτηνοτροφίας -ακόμα και στις βιομηχανικές εκδοχές της- έχει ως αποτέλεσμα οι παραγωγοί και οι επενδυτές που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς να βρίσκονται συνεχώς σε αναζήτηση κεφαλαίων κίνησης.

 
Η κρίση στο Τραπεζικό σύστημα την προηγούμενη δεκαετία δημιούργησε επιπλέον προβλήματα πρόσβασης στο δανεισμό, κυρίως για τους παραγωγούς αλλά και για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα που επιζητούν κεφάλαιο κίνησης και κυρίως αντιμετωπίζουν δυσκολίες να ανταπεξέλθουν στο κόστος του δανεισμού. Πρόβλημα πολύ συγκεκριμένο αλλά και διαχρονικό. Ένα από αυτά που το σχέδιο μας για την ανασυγκρότηση της ελληνικής παραγωγής είχε την αντιμετώπισή του ως προτεραιότητα.

 
Ειδικότερα, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), αξιοποιώντας τους ευρωπαϊκούς πόρους της ΚΑΠ ύψους 19,3 δις ευρώ και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) αναπτύσσουμε και παρέχουμε μια σειρά από εξειδικευμένα και καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το «Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας», το «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης» και η «Κάρτα του Αγρότη». Εργαλεία που προσφέρουν άμεση και με χαμηλό κόστος ρευστότητα στους παραγωγούς μας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το «Ταμείο Μικρών Δανείων»που εδώ και μερικές εβδομάδες λειτουργεί μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. με επιτυχία. Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που αξιοποιεί πόρους 21,5 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ, ώστε να παράσχει χαμηλότοκα δάνεια σε αγρότες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα.

 
Πρόκειται για μικρά δάνεια από 3.000 έως 25.000 ευρώ με διάστημα αποπληρωμής από 2 έως 5 έτη, τα οπαία παρέχονται μέσω συνεργαζόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων στο ήμισυ του επιτοκίου της αγοράς και με μηδενικές ή μειωμένες εγγυήσεις. Σκοπός είναι αυτά να χρησιμεύσουν για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης και άμεσων επενδυτικών αναγκών. Για αυτό και χρηματοδοτούμε πλήρως το 50% του επιτοκίου του δανείου, και υπόλοιπο 50% για τα δύο πρώτα έτη. Κοινώς για τα δύο πρώτα έτη ο δανειολήπτης παραγωγός ή επιχείρηση λαμβάνει ένα δάνειο χωρίς επιτόκιο και χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

 
Οι ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι με τους οποίους παρέχονται αυτά τα δάνεια αποτελούν μια άμεση λύση σε ένα δομικό πρόβλημα ενός τομέα που σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ αντιπροσωπεύει το 3,3% (2021) του ΑΕΠ της χώρας. Λύση που επιτρέπει στο τομέα να ξεκλειδώσει την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική του και να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας. Αυτό εξάλλου είναι και το σχέδιο μας για το μέλλον του πρωτογενή τομέα όπως το περιγράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το να καταστήσουμε τον πρωτογενή τομέα μέσα από τη διασύνδεσή με την μεταποίηση και τον τουρισμό βάση για την ευρύτερη, βιώσιμη και ισόνομη ανάπτυξη της οικονομίας μας.