Ένα καλό νέο για την Άρτα! Έχουν προκηρυχθεί τρεις (3) θέσεις προσωπικού για το Νοσοκομείο της Άρτας

Ένα καλό νέο για την Άρτα!
Έχουν προκηρυχθεί τρεις (3) θέσεις προσωπικού για το Νοσοκομείο της Άρτας:
• 1 Θέση ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών, με ειδικότητα. ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
• 2 θέσεις ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών, με ειδικότητα. ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στο www. asep.gr, λήγει στις 31 Μάϊου και ώρα 14:00.
Η προκήρυξη 2K/2024 μπορεί να βρεθεί στον παρακάτω σύνδεσμο: https://info.asep.gr/node/72584