Ένα καλό νέο για την Άρτα. Αρχίζει η υλοποίηση τεσσάρων έργων αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Νικολάου Σκουφά

Άρτα, 21 Δεκεμβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένα καλό νέο για την Άρτα. Αρχίζει η υλοποίηση τεσσάρων έργων αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Νικολάου Σκουφά

ΥφΑΑΤ Γ. Στύλιος: «μέσα από την βελτίωση των αγροτικών υποδομών, όπως είναι οι δρόμοι διευκολύνουμε στην πράξη την καθημερινότητα των παραγωγών του Νομού της Άρτας»

Εισέρχονται στη φάση της υλοποίησης τους 4 έργα στο Δήμο Νικολάου Σκουφά που χρηματοδοτούνται με πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Πρόκειται για τα ακόλουθα έργα ασφαλτόστρωσης και τσιμεντόστρωσης συνολικού μήκους 16,4 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού €2,1 εκατ. που αφορούν διάφορες θέσεις του αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου Ν. Σκουφά:

  • Αγροτική Οδοποιία ΔΕ Αράχθου: €000
  • Αγροτική Οδοποιία ΔΕ Κομμένου: €000
  • Αγροτική Οδοποιία δρόμων περιοχών ΔΕ Πέτα: €000
  • Βελτίωση του Δρόμου προς περιοχή «Αλή Αγά», ΤΚ Κομποτίου: €000

Τα παραπάνω έργα αποτελούν μέρος του Προγράμματος Αγροτικής Οδοποιίας (Δράση 4.3.4) του ΠΑΑ, στο οποίο έχουν ενταθεί 194 έργα σε όλη την Χώρα ύψους €106 εκατ.

Στο Νομό της Άρτας, ειδικότερα, υλοποιούνται, 20 έργα βελτίωσης αγροτικών δρόμων σε 29 τοπικές κοινότητες προϋπολογισμού €7,4 εκατ.

Στο Δήμο Νικολάου Σκουφά έχουν εγκριθεί 5 έργα προϋπολογισμού €2,5 εκατ. Από αυτά τα 4 βρίσκονται πλέον στο στάδιο της δημοπράτησής τους, η οποία αναμένεται μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του 2022.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος δήλωσε σχετικά με την έναρξη της υλοποίησης των έργων αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Νικολάου Σκουφά: «μέσα από την βελτίωση των αγροτικών υποδομών, όπως είναι οι αγροτικοί δρόμοι διευκολύνουμε στην πράξη την καθημερινότητα των παραγωγών του Νομού της Άρτας. Αφού τόσο η πρόσβαση στις εκμεταλλεύσεις τους όσο και η μεταφορά των προϊόντων τους γίνεται ευκολότερη και ασφαλέστερη».