Η Κυβέρνηση προχωρά σε 10.000 νέους  μόνιμους  διορισμούς όλων των ειδικοτήτων

Η Κυβέρνηση προχωρά σε 10.000 νέους  μόνιμους  διορισμούς όλων των ειδικοτήτων, σε όλες τις βαθμίδες σχολικής εκπαίδευσης πριν την έναρξη του σχολικού έτους 2024-2025. 

Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό μόνιμων διορισμών των τελευταίων ετών με στόχο την κάλυψη πάγιων αναγκών του εκπαιδευτικού μας συστήματος για να προσφέρουμε στα παιδιά μας τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα δημόσιας Παιδείας.