Με τον Βρετανό Πρέσβη Matthew Lodge

Με τον Βρετανό Πρέσβη Matthew Lodge στην οικία του.
Στην πρώτη συνάντηση για το 2024 της Ομάδας Κοινοβουλευτικής Φιλίας Ελλάδας-Ηνωμένου Βασιλείου, είχαμε τη χαρά να συζητήσουμε με τον Πρέσβη για όσα ενώνουν τις χώρες μας, παραδοσιακούς φίλους και συμμάχους, και για το πως θα ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο τους δεσμούς και τις σχέσεις ανάμεσα στο Ελληνικό και το Βρετανικό Κοινοβούλιο.