Στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Τ.Ο.Ε.Β Αράχθου, μαζί με πολλούς και καλούς φίλους

Στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Τ.Ο.Ε.Β Αράχθου, μαζί με πολλούς και καλούς φίλους. Τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, τον Δήμαρχο Αρταίων, τον Δήμαρχο Ν. Σκουφά, Περιφερειακούς και Δημοτικούς Συμβούλους, Διευθυντές Υπηρεσιών και αυτοδιοικητικούς. Ευχαρίστησα το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσκληση και το έργο του.
Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του δικτύου άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β Αράχθου.
Στόχος να αποκτήσει ο πρωτογενής τομέας της Άρτας νέες υποδομές και να μειωθεί το κόστος για τους παραγωγούς.
Στηρίζω αυτή την προσπάθεια. Είμαι δίπλα τους!