Στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στο περίπτερο του Επιμελητηρίου Άρτας, όπου συμπολίτες επιχειρηματίες προέβαλαν τα μοναδικής ποιότητας προϊόντα του Νομού μας. Μια προσπάθεια που οφείλει να συνεχιστεί. Επισκέφτηκα επίσης περίπτερο τεχνοβλαστού του Industrial Systems Institute (Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων) καθώς και του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Στους εκθεσιακούς χώρους συνάντησα φίλους και παλιούς συνεργάτες και ενημερώθηκα για εξελίξεις στην καινοτομία, την προστασία του περιβάλλοντος, την εκπαίδευση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.