Στη Διημερίδα του Δικτύου «Πίνδος», με θέμα τη «Διασύνδεση της διατροφής με το περιβάλλον στην εποχή της Κλιματικής Αλλαγής».

Στη Διημερίδα του Δικτύου «Πίνδος», με θέμα τη «Διασύνδεση της διατροφής με το περιβάλλον στην εποχή της Κλιματικής Αλλαγής».
Το στρατηγικό μας σχέδιο στοχεύει:
▪️Στην παραγωγή ασφαλέστερων, θρεπτικότερων και πιο υγιεινών τροφίμων
▪️Στην προστασία του περιβάλλοντος
Προστατεύσουμε την περιοχής της Πίνδου και το φυσικό της κάλλος. Στηρίξουμε την ήπια και βιώσιμη ανάπτυξη της.
Ενισχύουμε τον πρωτογενή τομέα της και τη διασύνδεσή του με τον τουρισμό και την μεταποίηση.
Δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Δίνουμε προοπτική στις κοινότητες του ορεινού όγκου της Πίνδου