Στο Βελεντζικό

Στο Βελεντζικό! Η ασφαλτόστρωση του δρόμου, ένα έργο 150.000 €, ολοκληρώνεται. Η ασφάλεια ενός δρόμου που χρησιμοποιούν καθημερινά οι κάτοικοι αλλά κυρίως οι μαθητές ενός ορεινού χωριού είναι προτεραιότητα. Ευχαριστώ τον πρώην Υπουργό Υποδομών Κώστα Καραμανλή για τη συνεργασία και τη βοήθεια του για να γίνει αυτό το έργο πράξη!