Στο Βερολίνο

Στο Βερολίνο. Στην Πύλη του Βρανδεμβούργου ένα ευρωπαϊκό ιστορικό μνημείο!