Στο Κομπότι, στην Άρτα, κατασκευάστηκε με άσφαλτο, αγροτικός δρόμος

Στο Κομπότι, στην Άρτα, κατασκευάστηκε με άσφαλτο, αγροτικός δρόμος, μήκους 2,8 χιλιομέτων και πλάτους 4,5 μέτρων, προϋπολογισμού €575.000.
Πρόκειται για ένα από τα τέσσερα (4) έργα βελτίωσης του αγροτικού δικτύου στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, τα οποία έχουν συνολικό μήκος 16,4 χιλιόμετρα και προϋπολογισμό €2,5 εκατ.
Έργα που χρηματοδοτούνται με πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Με τη βελτίωση των αγροτικών υποδομών, όπως οι αγροτικοί δρόμοι, διευκολύνουμε την καθημερινότητα των αγροτών μας. Η πρόσβαση στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις γίνεται πιο εύκολη και ασφαλής.