Στο 11ο «Regional Growth Conference 2023» στη Πάτρα. 

Στο 11ο «Regional Growth Conference 2023» στη Πάτρα. 
Συζητήσαμε για το ρόλο της παραγωγής στην ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας και την εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας της χώρας μας.
Αναφέρθηκα στο σχέδιο που υλοποιούμε για την αναβάθμιση του εγχώριου πρωτογενή τομέα:
  • την κατασκευή νέων, σύγχρονων υποδομών
  • τη στήριξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας
  • τον εκσυγχρονισμό της εθνικής παραγωγής μέσω της υιοθέτησης των μεθόδων της «ευφυούς γεωργίας» και της «γεωργίας ακριβείας», καθώς και την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών.
Τρεις άξονες δράσεων για τη δημιουργία ενός Πράσινου, βιώσιμου, ανθεκτικού και ανταγωνιστικού πρωτογενή τομέα.