Στο 3ο ετήσιο Αγροτικό Συνέδριο «Επί Γης 2023: Νέες Τεχνολογίες & Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα».

Στο 3ο ετήσιο Αγροτικό Συνέδριο «Επί Γης 2023: Νέες Τεχνολογίες & Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα».
Ανέλυσα το σχέδιο και τις δράσεις μας για την ενίσχυση της βιωσιμότητας της ελληνικής παραγωγής:
▪️την προώθηση της ευφυούς γεωργίας
▪️την επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
▪️την κατασκευή νέων αγροτικών και τεχνολογικών υποδομών
Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την πρωτογενή παραγωγή βάση την συνολικής οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας.
Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Είμαστε δίπλα στους παραγωγούς!