Το είπαμε. Το κάναμε ! Παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του νέου δικτύου ύδρευσης στους Νομούς Άρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας!

Το είπαμε. Το κάναμε ! Παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του νέου δικτύου ύδρευσης στους Νομούς Άρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας!
Ένα έργο διαπεριφερειακό που βελτιώνει τη ζωή των πολιτών και ανοίγει νέες δυνατότητες και προοπτικές για την περιοχή μας.