Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες

Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες!
Στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, από την πρόσφατη επίσκεψή μου.