Δελτίο Τύπου Θέμα: Η Κυβερνητική αμφισημία και αβελτηρία επηρεάζει αρνητικά την πορεία των αποκρατικοποιήσεων

Stylios

 

Τα πεπραγμένα της Κυβέρνησης στο χώρο των αποκρατικοποιήσεων και της αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου είναι πενιχρά. Το θέμα έφερε στη Βουλή ο Γιώργος Στύλιος, με τη μορφή ερώτησης προς τον αρμόδιο Υπουργό, που συνυπέγραψαν 52 ακόμη Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

 

Σύμφωνα με τους ερωτώντες Βουλευτές, οι αποκρατικοποιήσεις συμβάλλουν στην εισαγωγή τεχνογνωσίας, στον εκσυγχρονισμό και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της οικονομίας. Παράλληλα, προσφέρουν ταμειακά οφέλη, συντελώντας στον περιορισμό των δανειακών αναγκών του Δημοσίου και στη μείωση του Δημοσίου χρέους. Πλέον, και η Κυβέρνηση της Αριστεράς, όπως αποτυπώνεται και στην Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016[1], σε αντίθεση με ότι επί χρόνια υποστήριζε, αναφέρεται στα «πολλαπλά οφέλη» των αποκρατικοποιήσεων για την Ελληνική οικονομία.

 

Δυστυχώς όμως, τα πεπραγμένα της Κυβέρνησης στο πεδίο αυτό, παρά τις όποιες προσπάθειες του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. είναι επιεικώς πενιχρά. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις το 2015 υστερούν τόσο έναντι του 2014, όσο και έναντι των αρχικών αλλά και των τελικών δυσμενέστερων εκτιμήσεων για το 2015.

 

Οι κ.κ. Βουλευτές καταλήγουν ρωτώντας τον αρμόδιο Υπουργό:

 • Γιατί δεν επιτεύχθηκε ο στόχος των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις το 2015 όπως αποτυπώνεται στον κρατικό προϋπολογισμό 2016;
 • Δεδομένων των αποκλίσεων για το 2015, εξακολουθεί να ισχύει ο στόχος επίτευξης εσόδων από αποκρατικοποιήσεις ύψους 1.993 εκατ. ευρώ για το 2016;
 • Σε ποια κατάσταση και φάση υλοποίησης, βρίσκονται οι διαγωνισμοί περιουσιακών στοιχείων, οι οποίοι σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016 είναι σε εξέλιξη;

 

[1] Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016, (σελίδα 141)

Δελτίο Τύπου Θέμα: Απουσία εθνικού σχεδίου για τον περιορισμό των εισαγωγών «ακριβής» ηλεκτρικής ενέργειας

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ - ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΟ Γιώργος Στύλιος, μαζί με άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν ερώτηση στον αρμόδιο υπουργό για την θέση της Κυβέρνησης για την ένταξη στο ενεργειακό σύστημα νέων υδροηλεκτρικών έργων.

Ειδικότερα, στο ζήτημα της ολοκλήρωσης του Υδροηλεκτρικού φράγματος Μεσοχώρας, ενός από τα σημαντικότερα έργα των τελευταίων ετών, παρατηρείται αδικαιολόγητη ολιγωρία. Για πρώτη φορά, συνεχίζει ο κος Στύλιος, με πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης Σαμαρά, το 2014 ολοκληρώθηκε και αποκτήθηκε πλήρης σειρά σχεδίων διαχείρισης υδάτων όλων των υδατικών διαμερισμάτων της Ελλάδας. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ τον Ιανουάριο του 2015 είχε παραλάβει τον φάκελο της περιβαλλοντολογικής αδειοδότησης. Ένα χρόνο μετά, ο αρμόδιος Υπουργός δεν έχει υπογράψει ακόμη το σχέδιο της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντολογικών όρων που συνέταξαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες λειτουργίας του έργου.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΗ, η επένδυση ανέρχεται στα 511 εκ. €, ποσό το οποίο διπλασιάζεται αν ληφθούν υπ’ όψιν οι απώλειες ενέργειας για το διάστημα αυτό, καθώς και το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων για την κατασκευή. Επιπλέον, η ΔΕΗ οφείλει να καταγράφει λογιστικά το ποσό αυτό στις ζημιές της επιχείρησης, γεγονός που θα επιβαρύνει σημαντικά τους μετόχους της, δηλαδή το κράτος και τους ιδιώτες.

Το συγκεκριμένο έργο:

 • Θα ενισχύσει το ενεργειακό απόθεμα της χώρας μειώνοντας τις ανάγκες για «εισαγωγή» ενέργειας.
 • Θα συμβάλει στην αντιπλημμυρική προστασία και την περιβαλοντολογική αναβάθμιση της περιοχής με την παραγωγή καθαρής ενέργειας.
 • Θα δημιουργήσει προϋποθέσεις σημαντικής απορρόφησης εργατικού δυναμικού, τόσο κατά τη διάρκεια του έργου όσο και κατά τη λειτουργία του σε μια εποχή που η ανεργία καλπάζει.

Παρόλα αυτά η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, για άλλη μια φορά, και σε αυτόν τον τομέα, κωλυσιεργεί…

Δελτίο Τύπου Θέμα: ερασιτεχνισμοί και κωλυσιεργίες της Κυβέρνησης καθιστούν αβέβαιο το θεσμό των Κ.Δ.Β.Μ

IMG_3004

Με νέα ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την εξασφάλιση της λειτουργίας των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) επανήλθε ο Γιώργος Στύλιος. Τα Κ.Δ.Β.Μ. προσφέρουν πρόσβαση στη γνώση και ενισχύουν την τοπική οικονομία. Χωρίς να επιβαρύνουν τον Δημόσιο Κρατικό προϋπολογισμό, εξασφαλίζουν χιλιάδες θέσεις εργασίας, απασχολώντας στελέχη που προσλήφθηκαν με αξιοκρατικές διαδικασίες μέσω προκήρυξης. Ωστόσο η Κυβέρνηση κωλυσιεργεί με αποτέλεσμα τη μη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους.

 

Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σε προηγούμενη ερώτησή του (αρ. πρωτ. 2607/15-05-2015) είχε κρούσει τον κώδωνα κινδύνου για την παρατηρούμενη αδράνεια ζητώντας την άμεση λήψη των απαραίτητων ενεργειών δεδομένου ότι θα έληγαν οι συμβάσεις όλων των περιφερειακών στελεχών των Κ.Δ.Β.Μ. Η καθυστέρηση στο σχεδιασμό της νέας φάσης του έργου, όσον αφορά τη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, καθιστά βέβαιη την αναστολή λειτουργίας του για πολλούς μήνες και δημιουργεί φόβους για το μέλλον.

Ο κος Στύλιος καταλήγει ρωτώντας τον αρμόδιο Υπουργό:

 • Ποιος θα είναι ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός για τη λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ στο νέο Ε.Π;
 • Ποιος ο προγραμματισμός σχετικά με το προσωπικό που ήδη υπάρχει στις δομές;
 • Θα υπάρξουν αλλαγές – βελτιώσεις στο περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης και αν ναι τί θα περιλαμβάνουν;
 • Έχει γίνει σχετική διαβούλευση με τους φορείς;
 • Υπάρχουν δείκτες αξιολόγησης – απόδοσης των προγραμμάτων; τι συμπεράσματα προκύπτουν από αυτούς;

Δελτίο Τύπου Θέμα: Η Κυβερνητική αδράνεια επιβαρύνει τους πολίτες λόγω της μη ολοκλήρωσης έργων ΕΣΠΑ

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ - ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Οι καθυστερήσεις της Κυβέρνησης, οδηγούν στην μη ολοκλήρωση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ 2007-2013, με συνέπεια την επιβάρυνση των πολιτών. Το θέμα φέρνουν στη Βουλή 46 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Στύλιος με σχετική ερώτηση στα αρμόδια Υπουργεία. Πρόκειται για 14 έργα, τα οποία, σύμφωνα με την Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής, κα Creţu, «εφόσον δεν ολοκληρώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, οι δαπάνες μετά την ημερομηνία αυτή πρέπει να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό». Συνεπώς, η διάθεση Εθνικών κεφαλαίων το 2016 είναι εξαιρετικά σημαντική για την ολοκλήρωσή τους. Οι πόροι αυτοί, θα στερηθούν από νέα έργα, που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του κράτους.

Ο κίνδυνος της μη ολοκλήρωσης των έργων είχε διαπιστωθεί έγκαιρα και από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού[1], όπου τα 14 εν λόγω έργα παραμένουν στην κατηγορία «σε κίνδυνο», ένα μήνα μετά τη λήξη της επιλεξιμότητας δαπανών. Η καθυστέρηση της υλοποίησης των έργων ΕΣΠΑ, συνεπάγεται και επιστροφή των δαπανημένων πόρων σε περίπτωση που δεν κλείσουν μέχρι τον Μάρτιο 2017. Οι Βουλευτές καταλήγουν ρωτώντας τους κ.κ. Υπουργούς εάν έχει εξασφαλιστεί η διάθεση Εθνικών πόρων το 2016 για την ολοκλήρωση των έργων.

 

[1] http://anaptyxi.gov.gr/Priorities.aspx (ενημέρωση Ιανουαρίου 2016)

Δελτίο Τύπου Θέμα: Ίδρυση Τμήματος Άμεσης Δράσης στην Άρτα και Αστυνομικού τμήματος στην Άνω Καλεντίνη στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ - ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Την Ίδρυση Τμήματος Άμεσης Δράσης στην Άρτα στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών ζητά με ερώτησή του προς τον αρμόδιο Υπουργό ο Γιώργος Στύλιος. Σύμφωνα με το Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, με δεδομένη την κατάργηση του Αστυνομικού Τμήματος Περιφέρειας, είναι απαραίτητη η ίδρυση Τμήματος Άμεσης Δράσης στην Άρτα. Το Τμήμα αυτό κρίνεται απαραίτητο για την άμεση και συνεχή παροχή υπηρεσιών ασφαλείας προς τους πολίτες. Οι δήμοι Αρταίων και Νικολάου Σκουφά κατέχουν σχεδόν το σύνολο των παραγωγικών εκτάσεων. Κάθε χρόνο παρατηρούνται πολλαπλά κρούσματα κλοπών της σοδειάς των παραγωγών, με αποτέλεσμα να υφίστανται απώλεια του εισοδήματός τους, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις είναι και το αποκλειστικό. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, είναι απαραίτητη η ενίσχυση της αστυνόμευσης με τουλάχιστον μια ακόμη Αστυνομική Υπηρεσία. Συνεπώς θα πρέπει να ιδρυθεί Αστυνομικό Τμήμα μεικτής αρμοδιότητας στο Δήμο Νικολάου Σκουφά.

 

Επιπλέον, στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, προβλέπεται σύμφωνα με πρόταση του περιφερειακού Διευθυντή Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, ίδρυση Αστυνομικού τμήματος με έδρα την Άνω Καλεντίνη. Προκειμένου όμως, να παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες και να μειωθεί ο χρόνος απόκρισης των αστυνομικών, απαιτείται επαρκής στελέχωση και κατάλληλος υλικοτεχνικός εξοπλισμός.

 

Ο κος Στύλιος καταλήγει τονίζοντας ότι δεδομένου ο νομός Άρτας, έχει ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και είναι ο δεύτερος σε πληθυσμό στην Ήπειρο, η αναδιάρθρωση της Αστυνομίας δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην χωροταξική ανακατανομή των περιοχών ευθύνης των Τμημάτων. Επιβάλλεται η ορθολογικότερη κατανομή του Αστυνομικού Δυναμικού, η δια βίου εκπαίδευση και η ανανέωση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις.