Δελτίο Τύπου Θέμα: Η Κυβερνητική αμφισημία και αβελτηρία επηρεάζει αρνητικά την πορεία των αποκρατικοποιήσεων

Stylios

 

Τα πεπραγμένα της Κυβέρνησης στο χώρο των αποκρατικοποιήσεων και της αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου είναι πενιχρά. Το θέμα έφερε στη Βουλή ο Γιώργος Στύλιος, με τη μορφή ερώτησης προς τον αρμόδιο Υπουργό, που συνυπέγραψαν 52 ακόμη Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

 

Σύμφωνα με τους ερωτώντες Βουλευτές, οι αποκρατικοποιήσεις συμβάλλουν στην εισαγωγή τεχνογνωσίας, στον εκσυγχρονισμό και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της οικονομίας. Παράλληλα, προσφέρουν ταμειακά οφέλη, συντελώντας στον περιορισμό των δανειακών αναγκών του Δημοσίου και στη μείωση του Δημοσίου χρέους. Πλέον, και η Κυβέρνηση της Αριστεράς, όπως αποτυπώνεται και στην Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016[1], σε αντίθεση με ότι επί χρόνια υποστήριζε, αναφέρεται στα «πολλαπλά οφέλη» των αποκρατικοποιήσεων για την Ελληνική οικονομία.

 

Δυστυχώς όμως, τα πεπραγμένα της Κυβέρνησης στο πεδίο αυτό, παρά τις όποιες προσπάθειες του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. είναι επιεικώς πενιχρά. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις το 2015 υστερούν τόσο έναντι του 2014, όσο και έναντι των αρχικών αλλά και των τελικών δυσμενέστερων εκτιμήσεων για το 2015.

 

Οι κ.κ. Βουλευτές καταλήγουν ρωτώντας τον αρμόδιο Υπουργό:

  • Γιατί δεν επιτεύχθηκε ο στόχος των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις το 2015 όπως αποτυπώνεται στον κρατικό προϋπολογισμό 2016;
  • Δεδομένων των αποκλίσεων για το 2015, εξακολουθεί να ισχύει ο στόχος επίτευξης εσόδων από αποκρατικοποιήσεις ύψους 1.993 εκατ. ευρώ για το 2016;
  • Σε ποια κατάσταση και φάση υλοποίησης, βρίσκονται οι διαγωνισμοί περιουσιακών στοιχείων, οι οποίοι σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016 είναι σε εξέλιξη;

 

[1] Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016, (σελίδα 141)