Γιώργος Στύλιος, Γιώργος Παπανικολάου δηλώσεις και συνέντευξη τύπου μέρος πρώτο