Τοποθέτησή του ΥφΑΑΤ κ. Γιώργου Στύλιου στην 11η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022, στα Χανιά.

Τοποθέτησή μου στην 11η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022, που έλαβε χώρα στα Χανιά. Eπεσήμανα την πρόοδο που έχει σημειωθεί καθώς και την σημασία του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου τόσο για την στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων μας όσο και για την υλοποίηση έργων υποδομής που ισχυροποιούν και εκσυγχρονίζουν τον πρωτογενή τομέα. Ειδικότερα, ως ο άμεσος πολιτικός προϊστάμενος του ΠΑΑ, υπογράμμισα την συμβολή του στον αναπροσανατολισμό του πρωτογενούς τομέα προς παραγωγικές επενδύσεις, μέσα από τη χρηματοδότηση εμβληματικών δράσεων όπως:

  • Το «πρόγραμμα των Γεωργικών Συμβούλων» με 80 εκατ. ευρώ
  • Το μέτρο της «Συνεργασίας» 64 εκατ. ευρώ
  • Το πρόγραμμα των «Νέων Γεωργών» με 525 εκατ. ευρώ
  • Την «βιολογική Γεωργία και κτηνοτροφία» με 700 εκατ. ευρώ

Τέλος, σημείωσα πως οι τοπικές κοινωνίες και οι παραγωγοί περιμένουν από εμάς ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα. Τονίζοντας το ρόλο της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην μείωση της γραφειοκρατίας και την βελτίωση των χρόνων απόκρισης. Έργο που προώθησα από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο. Μάλιστα, το τελευταίο Πρόγραμμα των «Νέων Γεωργών» αποτελεί απτό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, αφού χάρις στην εισαγωγή του ηλεκτρονικού φακέλου για τις αιτήσεις συμμετοχής σε αυτό και την ψηφιακή αξιολόγησή τους, ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ.

Μέσα από τη διασύνδεση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΑΑΔΕ, κάνουμε ένα ακόμα βήμα προς την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που αφορούν τους επαγγελματίες αγρότες. Αυτοματοποιώντας:

  • την ανταλλαγή οικονομικών πληροφοριών, που αφορούν τον προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος για κάθε παραγωγό.
  • τους ελέγχους της ιδιότητας του «επαγγελματία αγρότη», με αποτέλεσμα την απλούστευση των διαδικασιών προς όφελος των παραγωγών.Ενώ διευκολύνουμε:
  • την έγκυρη και άμεση απολαβή των φοροαπαλλαγών και των άλλων ευεργετημάτων που προκύπτουν από εθνικές ή κοινοτικές διατάξεις.
  • την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και οικονομικών δεδομένων.

Εξασφαλίζοντας την υποστήριξη με τα απαραίτητα μαθηματικοποιημένα στοιχεία της ηγεσίας τουή Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη διαμόρφωση πολιτικών με ταχύτητα και πλήρη αντίληψη των συνθηκών. Ενώ, απαλλάσσει και το επιστημονικό προσωπικό του Υπουργείου, από το διοικητικό βάρος της διενέργειας ελέγχων σε τομείς, όπως αυτών του πολλαπλασιαστικού υλικού, των λιπασμάτων και των ζωοτροφών.Φωτό: Με τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργο Πιτσιλή.

Στο Πρόγραμμα των «Νέων Αγροτών» κάναμε πράξη τον αρχικό μας σχεδιασμό, ολοκληρώνοντας την αξιολόγηση του προγράμματος (ύψους 520 εκατ. ευρώ) μέσα σε λιγότερο από έξι μήνες. Όταν παλαιότερα αντίστοιχα προγράμματα ολοκληρώνονταν σε περισσότερο από έναν χρόνο. Αξίζει να υπογραμμίσω ότι οι αιτήσεις και η αξιολόγησή τους έγιναν ψηφιακά, καταργώντας τον φυσικό φάκελο. Συνολικά, τα 9 από τα 10 απαιτούμενα έγγραφα συγκεντρώθηκαν ψηφιακά. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα «πιλότο» που σχεδιάσαμε στο ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να εξετάσουμε πώς θα εφαρμόσουμε πιο απλές, ψηφιακές και γρήγορες διαδικασίες και στις μελλοντικές προσκλήσεις. Άλλωστε, αποτελεί πολιτική απόφαση η μείωση της γραφειοκρατίας. Με προγράμματα όπως αυτό, δίνουμε μία διέξοδο απασχόλησης στη νέα γενιά της πατρίδας μας. Στηρίζουμε, εμπράκτως, τον αγροδιατροφικό τομέα, προχωρώντας στην ηλικιακή ανανέωση των απασχολουμένων σε αυτόν. Βοηθούμε έτσι και τις αγροτικές οικογένειες να δώσουν τη σκυτάλη στις νέες γενιές.

Σε τοποθέτησή μου στο Διεθνές Συνέδριο IMPACT 2021 innovation to the market Patras Conference on Technology transfer με θέμα: «Η Σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή», ανέπτυξα τα προγράμματα και τις δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την διασύνδεση της έρευνας με τον πρωτογενή τομέα και την αγορά.
Ενδεικτικά αναφέρθηκα στα Προγράμματα:
• «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» ύψους 60 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση της καινοτομίας
• «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» ύψους 45 εκατ. ευρώ για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας
• «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους παραγωγούς» ύψους 60 εκατ. ευρώ για την παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών στους παραγωγούς
Τόνισα παράλληλα, τις δράσεις που χρηματοδοτούμε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανταγωνιστικότητας για το πέρασμα του πρωτογενούς τομέα στην εποχή της 4ης βιομηχανική επανάστασης.
Συγκεκριμένα την στήριξη:
• της Ευφυούς Γεωργίας με 30 εκατ. ευρώ
• της Εξωστρεφούς Γεωργίας με 16 εκατ. ευρώ
Πρόκειται για έργα που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής μας που έχουν ως στόχο να καταστήσουν τον πρωτογενή τομέα μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας.

Χθες, είχα την χαρά, να είμαι κεντρικός ομιλητής στο Στρατηγικό Συνέδριο «Δυτικά Επιχειρείν 2022» το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο. Βασικός σκοπός της οργάνωσης ήταν η κινητοποίηση της Πολιτείας, των Περιφερειών και Δήμων για τον σχεδιασμό πολιτικών προώθησης της Ανάπτυξης, της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας.

Κατά την ομιλία μου επικεντρώθηκα στην ανάγκη για την αύξηση της παραγωγικότητας σε όλους τους τομείς της οικονομίας μας και ιδιαίτερα στην γεωργία τη μεταποίηση καθώς και την παροχή υψηλής πιστότητας εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Αναφέρθηκα στις πηγές χρηματοδότησης και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας μας υπό το πρίσμα της τρέχουσας ρευστής οικονομικής και γεωπολιτικής συγκυρίας.

Επισήμανα ότι η κυβέρνηση έχει στον πυρήνα του προγράμματός της την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και τη δημιουργία ενός φιλικού στην ιδιωτική πρωτοβουλία μείγματος φορολογικής πολιτικής.

Μίλησα ακόμη, για τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να καταστήσει τον πρωτογενή τομέα βασικό όχημα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου τέθηκαν επί τάπητος επίκαιρα ζητήματα που αφορούν στην Ελληνική οικονομική πραγματικότητα ενώ παρακολούθησα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις σχετικά με πρακτικές προώθησης της Επιχειρηματικότητας.Αξίζουν συγχαρητήρια στην AgrinioMedia, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ), στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς και το Δήμο Αγρινίου για την άψογη διοργάνωση της όλης εκδήλωσης.