Γ. Στύλιος στην Βουλή: «Εισάγουμε ένα ενιαίο πλαίσιο διακυβέρνησης και διαχείρισης των αναπτυξιακών προγραμμάτων»

Δ

Σημεία ομιλίας του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτή Άρτας Ν.Δ., Γιώργου Στύλιου κατά την ψήφιση του Ν/Σ: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»

Η χώρα έρχεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας στις τιμές του ρεύματος, των καυσίμων και των πρώτων υλών. Αυξήσεις που επηρεάζουν και το κόστος παραγωγής.

Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, πήρε μέτρα, στηρίζοντας νοικοκυριά, επιχειρήσεις και παραγωγούς. Ανακοίνωσε νέα μέτρα στήριξης, νέες παρεμβάσεις ύψους 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ που θα ανακουφίσουν τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευάλωτους πολίτες, αλλά και νοικοκυριά με εισόδημα έως 30.000 ευρώ τον χρόνο.

Σε αυτό το κλίμα και σε αυτήν την κατάσταση ερχόμαστε να συζητήσουμε το ν/σ αυτό. Ένα ν/σ ουσιαστικό για τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου παραγωγής που θα ενισχύσει τον ατομικό πλούτο και θα δώσει ευκαιρίες. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Υπουργείο μας έχει βάλει ως κεντρική πολιτική στόχευση να θεμελιώσουμε την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών της ελληνικής περιφέρειας.

Το ν/σ δημιουργεί τις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές δομές, για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Εισάγοντας ένα νέο πλαίσιο που εγγυάται την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας, δηλαδή την επάρκεια σε τρόφιμα για να θρέψουμε τον λαό μας. Προκρίνει τις επενδύσεις αγροτών και επιχειρήσεων, προκειμένου ο πρωτογενής τομέας να γίνει ανταγωνιστικός. Παράγει ασφαλή και υγιεινά προϊόντα με σύγχρονες μεθόδους που σέβονται το περιβάλλον και απαντούν στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και προσφέρει μέσω όλων των παραπάνω υψηλότερα εισοδήματα στους παραγωγούς μας.

Πιο συγκεκριμένα, η επένδυση στην εκπαίδευση και την καινοτομία αποτελεί το κλειδί, προκειμένου η ελληνική γεωργία να μεταβεί στη νέα εποχή, η οποία οριοθετείται από το στοίχημα της «πράσινης» μετάβασης και της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Συνολικά, με τη νέα ΚΑΠ επιχειρούμε να δημιουργήσουμε μια περισσότερο ανθεκτική, «πράσινη» και «ψηφιακή» γεωργία.

Το ν/σ εισάγει ένα νέο πλαίσιο διακυβέρνησης και διαχείρισης που αφορά τα αναπτυξιακά προγράμματα που υλοποιούνται στη χώρα και χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. Επιπλέον, θεσπίζει τους κανόνες με τους οποίους θα λειτουργήσει το στρατηγικό μας σχέδιο 2023-2027, κανόνες που αφορούν τη διαχείριση, τον έλεγχο, τον συντονισμό και την υλοποίηση όλων των μέτρων.

Στο ν/σ εισάγεται ένα πλαίσιο διακυβέρνησης, εντός του οποίου το ΥΠΑΑΤ διατηρεί τον ρόλο που είχε σε όλα τα προηγούμενα προγράμματα που υλοποιήθηκαν και σε όλες τις προγραμματικές περιόδους. Αυτό επιτυγχάνεται κρατώντας τη δική του διαχειριστική αρχή, τις ειδικές υπηρεσίες, καθώς και το δικό του σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Με το ν/σ ορίζονται κανόνες εφαρμογής για μια σειρά από τεχνικά ζητήματα, όπως είναι η ένταξη πράξεων, θέματα επιλεξιμότητας δαπανών, μορφές στήριξης, εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων, δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Θεσπίζονται ειδικά θέματα, όπως η καταπολέμηση της απάτης και η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Θεσπίζονται διατάξεις που αφορούν το πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΑΤ και τη διασύνδεσή του με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Αυτά έχουν συμβεί και στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

Δύναται και τώρα, όπως και στην προηγούμενη περίοδο, να γίνει εκχώρηση μέτρων και προγραμμάτων στις αρμόδιες διευθύνσεις του ΥΠΑΑΤ, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί η εμπειρία και η γνώση των στελεχών του Υπουργείου, στην οργάνωση, στην υλοποίηση και στην ολοκλήρωση όλων αυτών των προγραμμάτων.

Ποιες είναι οι αλλαγές που φέρνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο; 1) Μία ενιαία διαχειριστική αρχή θα διαχειρίζεται και τα τομεακά προγράμματα, τις άμεσες ενισχύσεις, τον πυλώνα Ι δηλαδή και τα αναπτυξιακά προγράμματα, τον πυλώνα ΙΙ, τα επενδυτικά προγράμματα. Αυτό είναι μια κανονιστική απαίτηση, η οποία δεν χωράει αμφισβήτησης.

2) Το νέο στρατηγικό σχέδιο εισάγει ένα νέο «delivery model» που βασίζεται σε ένα σύστημα αξιολόγησης των επιδοτήσεων, βάσει αποτελεσμάτων. Αξιοποιεί μετρήσιμους δείκτες.

3) Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου αξιοποιείται και αναλαμβάνει ρόλο οργανισμού πιστοποίησης, εξοικονομώντας για κάθε διετία από 150.000 έως 300.000 ευρώ, μια διαδικασία η οποία υλοποιούνταν στα προηγούμενα προγράμματα από ιδιωτικές εταιρείες.

Η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων από μόνη της δεν είναι αυτοσκοπός. Πραγματικός στόχος της πολιτικής μας είναι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά τρόπο παραγωγικό, εξειδικευμένο, στοχευμένο και αναπτυξιακό.

Βασικά σημεία της απάντησης του ΥφΑΑΤ κ. Γ. Στύλιου σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα τις οικονομικές επιπτώσεις της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας»

Η Πράσινη Συμφωνία είναι η συλλογική Ευρωπαϊκή Στρατηγική, για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων της Κλιματικής Κρίσης. Μάλιστα ανάμεσα στις 8 βασικές της δράσεις συμπεριλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις στον τομέα της γεωργίας.

Σε αυτό το πλαίσιο:

• Καταρτίσαμε Στρατηγικό Σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ το οποίο συμβαδίζει με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας 

• Πετύχαμε να βρίσκεται η χώρα μας κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στη χρήση φυτοπροστατευτικών μέσων

• Προκηρύξαμε πρόγραμμα ύψους 490 εκατομ. ευρώ για τη «Βιολογική Γεωργία» 

• Θα εφαρμόσουμε μεθόδους βιολογικής γεωργίας, για τουλάχιστον το 25% της καλλιεργήσιμης ελληνικής γης 

Η εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας στη γεωργία δεν θα επιφέρει ούτε αιφνιδιαστικά ούτε επίπονα μέτρα στους αγρότες και τις επιχειρήσεις. Είναι η πρωτοπόρος στρατηγική μας που το διασφαλίζει αυτό.

Παρουσίαση και συζήτηση σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με θέμα την κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας, μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας και της Αρμενίας.Πρόκειται για μία ακόμα σημαντική διακρατική Συμφωνία που υπογράφει η χώρα μας και περιλαμβάνει: α) ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών, β) οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) Ενθάρρυνση συνεργάσιμων με τον ιδιωτικό τομέα, στον τομέα της γεωργίας και δ) συνεργασία σε τομείς όπως:

-Της αλιείας –

Των ιχθυοκαλλιεργειών –

Της κτηνιατρικής

-Της εκμηχάνισης της γεωργίας

-Των γεωργικών συμβούλων.

Σημεία ομιλίας από την τοποθέτηση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γιώργου Στύλιου στη Βουλή για το Σ/Ν για τον εκσυγχρονισμό του κτηματολογίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Σημεία ομιλίας από την τοποθέτηση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γιώργου Στύλιου στη Βουλή για το Σ/Ν για τον εκσυγχρονισμό του κτηματολογίου 

Υπερψηφίστηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό του Κτηματολογίου. Όπως επισήμανε κατά την ομιλία του ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα του Κτηματολογίου, Γιώργος Στύλιος, με τον νέο νόμο επιταχύνεται η κτηματογράφηση, απλοποιούνται και ψηφιοποιούνται οι διαδικασίες που παρέχει το Ελληνικό Κτηματολόγιο στους πολίτες, ενώ ο φορέας αναδιοργανώνεται με στόχο την καλύτερη παροχή υπηρεσιών. 

Ο κ. Στύλιος αρχικά ανέφερε ότι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κτηματολογίου είναι επιθυμία τόσο της κυβέρνησης όσο και των πολιτών. Το κτηματολόγιο, επισήμανε ο κ. Υφυπουργός, είναι ένα σύστημα εγγραφής εμπράγματων δικαιωμάτων των πολιτών το οποίο θέλουμε να ψηφιοποιήσουμε. Με αυτόν τον τρόπο, Έλληνες πολίτες και επιχειρηματική κοινότητα θα έχουν διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. 

Η ολοκλήρωση και η ψηφιοποίηση του κτηματολογίου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στύλιος, είναι το «μεγαλύτερο από τα μεγάλα έργα» και  η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σκοπεύει να το κάνει πράξη.

Ο κ. Στύλιος επισήμανε ότι με τη λειτουργία, του ψηφιακού Κτηματολογίου θα αποκτήσουμε τεχνογνωσία την οποία θα μπορούμε να εξάγουμε, όπως έχει γίνει και με άλλες διαδικασίες όπως το σχέδιο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», για το κλείσιμο των ραντεβού για τον εμβολιασμό που τόσο πολύ έχει επικροτηθεί και έχουμε πάρει τα εύσημα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.  Μίλησε επίσης για την πληθώρα υποθέσεων που στοιβάζονται στα κτηματολογικά γραφεία και τις προσφυγές στη Δικαιοσύνη που αυξάνονται. Αυτή η κατάσταση, με το βουνό των εκκρεμοτήτων, πρέπει να αλλάξει επισήμανε ο κ. Υφυπουργός. Γι’ αυτό το λόγο, ήταν επιλογή της Κυβέρνησης και του Υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη να γίνει μια μεγάλη τομή. Η φιλοσοφία μας  βασίζεται στην απλούστευση, την επιτάχυνση και την ασφάλεια των διαδικασιών κτηματογράφησης.

Καταλήγοντας ο κ. Στύλιος ανέφερε ότι μέσω του νομοσχεδίου, το κτηματολόγιο μετατρέπεται σε ένα  αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο θα προσελκύσει στη χώρα μας επενδύσεις, θα βοηθήσει να πάμε βήματα μπροστά στους δείκτες αξιολόγησης από τους παγκόσμιους οργανισμούς και θα συμβάλει ουσιαστικά  στην ανάκαμψη και ανάπτυξη του τόπου μας. 

Με το Νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του κτηματολογίου, αντιμετωπίζουμε ζητήματα τα οποία χρόνιζαν και αναζητούσαν λύσεις και επί πολλές δεκαετίες.

Με το Νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του  κτηματολογίου, αντιμετωπίζουμε ζητήματα τα οποία χρόνιζαν και  αναζητούσαν λύσεις και επί πολλές δεκαετίες. Εκτιμούμε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα και θα δούμε τα οφέλη από αυτή τη νομοθετική παρέμβαση.