Παρουσίαση και συζήτηση σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με θέμα την κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας, μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας και της Αρμενίας.Πρόκειται για μία ακόμα σημαντική διακρατική Συμφωνία που υπογράφει η χώρα μας και περιλαμβάνει: α) ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών, β) οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) Ενθάρρυνση συνεργάσιμων με τον ιδιωτικό τομέα, στον τομέα της γεωργίας και δ) συνεργασία σε τομείς όπως:

-Της αλιείας –

Των ιχθυοκαλλιεργειών –

Της κτηνιατρικής

-Της εκμηχάνισης της γεωργίας

-Των γεωργικών συμβούλων.