Άρθρο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργου Στύλιου στην εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”


Δημιουργούμε έναν πράσινο και ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα

Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αγροδιατροφικός τομέας της χώρας συμβάλει, περίπου στο 4% του ΑΕΠ. Αν προστεθεί και η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, τότε η συμμετοχή του αυξάνεται σε διψήφια ποσοστά. Στόχος του Υπουργείου είναι να αυξηθεί η συμβολή του πρωτογενούς τομέα στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) και ο στόχος αυτός υπηρετείται και από το νέο Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2027.

Παράλληλα, ενδυναμώνεται από την μεταβατική περίοδο (2021-2022) και από τους πόρους που αυτή διαθέτει. Η μεταβατική περίοδος εμπεριέχει τις βασικές δράσεις που προβλέπονται στη νέα ΚΑΠ, δρώντας ως ένα βραχυπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο, με δράσεις συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2 δισ. ευρώ.

Είναι κυβερνητική απόφαση ο διπλασιασμός των διατιθέμενων πόρων που προορίζονται για το αναπτυξιακό τμήμα της ΚΑΠ (Πυλώνας ΙΙ) το οποίο περιλαμβάνει ενισχύσεις κομβικών κλάδων του πρωτογενή τομέα, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα. Σε αντίθεση με προηγούμενες περιόδους, γίνεται στροφή από τις επιδοτήσεις στις αναπτυξιακές δράσεις. 

Συγκεκριμένα, το Σχέδιό μας ενισχύει: α) την παραγωγή προϊόντων που θα είναι ασφαλή και υγιεινά, β) τη στήριξη παραγωγικών επενδύσεων με φιλοπεριβαλλοντικό αποτύπωμα, γ) την ηλιακή ανανέωση του πρωτογενούς τομέα, δ) την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην παραγωγή, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των εκμεταλλεύσεων και ε) την εκπαίδευση των αγροτών, προσφέροντας τους παράλληλα δωρεάν συμβουλές.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει ήδη αποφασιστεί και υλοποιείται, από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ειδικότερα, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιδιώκουμε να σπάσουμε τη γραφειοκρατία και να φέρουμε πιο γρήγορα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, στο τρέχον «Πρόγραμμα Νέων Γεωργών», προϋπολογισμού 420 εκατ. ευρώ, η πρώτη φάση των αιτήσεων έκλεισε βάσει του χρονοδιαγράμματος, χωρίς να δοθεί παράταση. Στόχος να δοθούν τα χρήματα στους δικαιούχους σε 6-7 μήνες, όταν στα παλιότερα προγράμματα απαιτούνταν από 9 έως 18 μήνες.

Τέλος, το Στρατηγικό Σχέδιό μας θέτει ψηλά την Κλιματική Κρίση, ατζέντα η οποία είναι στις προτεραιότητες του Πρωθυπουργού, όπως φάνηκε και από τη συμβολικού χαρακτήρα ομιλία του στη διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προς την κατεύθυνση αυτή, η νέα ΚΑΠ επιδιώκει να συναντήσει την Πράσινη Συμφωνία και να συμπορευτούν τα επόμενα χρόνια.

Στρατηγική επιδίωξή μας είναι να δημιουργηθεί μία αγροτική οικονομία με αναπτυξιακό χαρακτήρα και πράσινο πρόσημο. Μία οικονομία που θα διευκολύνει τον παραγωγό και τον επιχειρηματία του αγροδιατροφικού τομέα να κάνουν επενδύσεις, να παράγουν προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και να αποφέρουν περισσότερα κέρδη τόσο στους ίδιους όσο και στην ελληνική οικονομία. 

Άρθρο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτή Άρτας Ν.Δ. κ. Γιώργου Στύλιου στην ηλεκτρονική εφημερίδα POLITICAL

Στρατηγική απόφαση η στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα

Στρατηγική απόφαση η στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα

Άρθρο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτή Άρτας Ν.Δ. κ. Γιώργου Στύλιου στην ηλεκτρονική εφημερίδα POLITICAL

Μεγάλη είναι η σημασία που δίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στον αγροδιατροφικό τομέα. Έναν τομέα που συμβάλει περίπου στο 4% του ΑΕΠ, ενώ ο συνολικός πληθυσμός που απασχολείται στον κλάδο ξεπερνά στη χώρα μας το 11% επί του συνολικού εργατικού δυναμικού.Σε άλλες χώρες, το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο.

Είναι άξιο μνείας το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα στην οποία ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2014-2021).Αυτό αποτελεί προσωπική επιτυχία του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και της Κυβέρνησής μας. Παρότι συνολικά ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ στην Ε.Ε. μειώθηκε κατά 10%, οι πόροι που καταφέραμε να εξασφαλίσουμε για τη χώρα μας ανέρχονται σε 19,3 δισ. Ευρώ.

Η Εθνική Στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να περάσει ο ελληνικός αγροδιατροφικός τομέας στη σύγχρονη εποχή. Το σχέδιό μας θέτει στο επίκεντρο ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο, για την εγχώρια αγροτική οικονομία. 

Μεταξύ άλλων:

-Στηρίζουμε τις μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μέσω της αναδιανεμητικής ενίσχυσης από το 2023, ανατρέποντας έτσι τη διαχρονική ανισοκατανομή της καταβολής των ενισχύσεων. 

-Στηρίζουμε στοχευμένα σημαντικούς παραγωγικούς τομείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας, μέσω των συνδεδεμένων ενισχύσεων από το 2023. Προχωράμε, στον ανασχεδιασμό τους με γνώμονα την ενίσχυση παραγωγικών κατευθύνσεων, όπως: η κτηνοτροφία, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και τα ψυχανθή.

-Ενσωματώνουμε στο Στρατηγικό μας Σχέδιο γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον και προχωρούμε στην εφαρμογή των οικολογικών σχημάτων, μέσω στοχευμένων δράσεων.

-Στηρίζουμε τις βιολογικές καλλιέργειες με βάση τη Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» με στόχο να δώσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, να αυξήσουμε περαιτέρω τις εξαγωγές μας και να κάνουμε πιο προσιτές τις τιμές για τον Έλληνα καταναλωτή.

-Δίνουμε έμφαση στη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων.

-Ενδυναμώνουμε την αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση, δημιουργώντας ένα σύγχρονο σύστημα που καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες των παραγωγών μας και λειτουργεί σε τρία επίπεδα: εκπαίδευση-κατάρτιση, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και έρευνα.

-Εστιάζουμε στη χρήση των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής τεχνολογίας.

-Επενδύουμε στους νέους αγρότες, με αύξηση του προϋπολογισμού, από το 2% στο 3% του συνολικού προϋπολογισμού.

Ειδικότερα, για το τελευταίο, πρόσφατα άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα των «Νέων Γεωργών» προϋπολογισμού 420 εκατ. ευρώ.Με το Πρόγραμμα αυτό, στόχος μας είναι δώσουμε τη δυνατότητα σε περισσότερους από 11.000 νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος αποτελεί ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ένας από τους βασικούς τομείς που εξακολουθεί να κρατάει ζωντανή την ύπαιθρο και ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια.

Σχετικό link: https://www.political.gr/political-10-12-21/

Συνέντευξη του ΥφΑΑΤ κ. Γιώργου Στύλιου στον τηλεοπτικό σταθμό ITV

Συνέντευξή μου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του IoanninaTV ITV και το δημοσιογράφο Βλάση Ντόκα. Μίλησα για μια σειρά θεμάτων, από την ανάγκη να προχωρήσουν σε εμβολιασμό οι πολίτες ως και τις διεθνείς εξαλείψεις και την Οικονομία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσα στα θέματα αγροτικής πολιτικής και ειδικά στο γεγονός ότι παραμένει η συνδεδεμένη στα εσπεριδοειδή προς χυμοποίηση, κάτι που αφορά ιδιαίτερα την Άρτα.

Συνέντευξη του ΥφΑΑΤ κ. Γιώργου Στύλιου στον τηλεοπτικό σταθμό BHMA TV

Καλεσμένος της Βίλιαν Στασινού στον τηλεοπτικό σταθμό Βήμα TV, στην εκπομπή «Βήμα στον Πολίτη» όπου μίλησα για τη νέα ΚΑΠ και πώς αυτή θα στηρίξει την κτηνοτροφία στη χώρα και ειδικά στην Ήπειρο, όπου χτυπάει η καρδιά της κτηνοτροφίας. Ακόμα, μίλησα για τη στρατηγική της Κυβέρνησης να δώσει νέα πνοή στην Περιφέρεια και κίνητρα στους νέους να εργαστούν στον πρωτογενή τομέα. Τέλος, ξεχωριστή αναφορά έκανα και στα μέτρα ανάπτυξης και στήριξης των παραγωγών που έχουμε λάβει προς όφελος των παραγωγών.

Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη του ΥφΑΑτ κ. Γιώργου Στύλιου στο 7 RADIO 101, 5 και το δημοσιογράφο Β. Πήχα.

Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη του ΥφΑΑτ κ. Γιώργου Στύλιου στο ραδιόφωνο της Άρτας στο 7 RADIO 101, 5 και το δημοσιογράφο Βαγγέλη Πήχα. Ο κ. Στύλιος αναφέρθηκε στο τρέχον «Πρόγραμμα Νέων Γεωργών» από τη χρηματοδότηση του οποίου περισσότερα από 33 εκατ. ευρώ προορίζονται για την Ήπειρο (ποσό διπλάσιο με το παρελθόν). Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στην αναδιάρθρωση καλλιεργειών, τα ακτινίδια, τους εργάτες γης και την άρδευση του κάμπου της Άρτας. Επεσήμανε την επί σειρά ετών έλλειψη αρδευτικών έργων υποδομής -που οδήγησε στην ακαρπία- και ανακοίνωσε πως από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν ήδη ενταχθεί 3 αρδευτικά έργα που αφορούν την Άρτα και θα δημοπρατηθούν το επόμενο 6μηνο. Στόχος είναι να ενταχθούν ακόμα 3-4 εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα το επόμενο έτος.