Μιλώντας στον ΑΝΤ1 για το πρόγραμμα “Νέοι Γεωργοί”

Στον ΑΝΤ1, στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» με τους δημοσιογράφους Νίκο Ρογκάκο, Παναγιώτη Στάθη  και Ηρώ Ράντου συζητάμε για το πρόγραμμα «Νέοι Γεωργοί». Ένα πρόγραμμα με προϋπολογισμό 420 εκ.€, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε 11.000 νέους ηλικίας μέχρι 41 ετών  εξελιχθούν σε πραγματικούς επιχειρηματίες στον πρωτογενή τομέα και να παράγουν προϊόντα προστιθέμενης αξίας και ζήτησης στην εγχώρια αλλά και τις διεθνείς αγορές. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 35.000 ως 40.000 €, με το 70% να δίνεται προκαταβολικά. Στόχος μας τα χρήματα να δοθούν στους νέους γεωργούς το πολύ σε 6-7 μήνες. Για το σκοπό αυτό απλοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες. 

Συνέντευξη του ΥφΑΑΤ κ. Γιώργου Στύλιου στο περιοδικό Γεωργία Κτηνοτροφία

«Προσωπικό μου στοίχημα το να μειωθεί ο χρόνος της αξιολόγησης, σε όλα τα νέα προγράμματα, ώστε να δίνονται τα χρήματα στους ωφελούμενους στον μισό χρόνο σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα»

1) Ποια είναι τα προγράμματα που θα προκηρύξει το ΥπΑΑΤ κατά τη μεταβατική περίοδο του ΠΑΑ 2021-2022;

Το ΠΑΑ είναι το αναπτυξιακό μας εργαλείο. Είναι ευρωπαϊκοί πόροι που βοηθούν στο να αναπτύξουμε το στρατηγικό σχεδιασμό που έχουμε. Είναι δική μας, πλέον, ευθύνη και υποχρέωση προς τις επόμενες γενιές να αξιοποιηθούν αυτοί οι πόροι στην ελληνική οικονομία και ειδικά στην αγροτική οικονομία του τόπου μας. Είναι προσωπικό μου στοίχημα το να μειωθεί ο χρόνος της αξιολόγησης, σε όλα τα νέα προγράμματα, ώστε να δίνονται τα χρήματα στους ωφελούμενους στον μισό χρόνο σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα. Για παράδειγμα στο πρόγραμμα νέων αγροτών, να μειωθεί ο χρόνος αξιολόγησης στους 6 μήνες.

Στη Μεταβατική Περίοδο 2021-2022 του ΠΑΑ θα διατεθούν πόροι της τάξεως των 2 δις ευρώ με 17 νέες προκηρύξεις. Συγκεκριμένα, σχεδιάστηκαν και προκηρύσσονται μέτρα, με έμφαση σε μεταρρυθμιστικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις, με ισχυρό περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο. 

Πρόκειται για:

·      Αγροπεριβαλλοντικά μέτρα (μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα, διατήρηση βιολογικών μεθόδων παραγωγής στη γεωργία και κτηνοτροφία, δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων,  χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές – εξισωτική, ευζωία ζώων).

·      Επενδύσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας όπως υποδομές εγγείων βελτιώσεων, βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σχέδια βελτίωσης, στήριξη εγκατάστασης νέων γεωργών, στήριξη για συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας. 

·      Μέτρα κατάρτισης, συμβουλών, συνεργασιών  όπως χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών, ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, συνεργασίες για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για κλιματική αλλαγή.

·      Αποκατάσταση γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και ανάληψη προληπτικών δράσεων (επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο (Δημόσια Έργα) και Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου, αποκατάσταση παραγωγικού δυναμικού από καταστροφικά συμβάντα, κ.λπ.,)

·      Εργαλεία για την ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων (μικροπιστώσεις) και σταθεροποίησης εισοδήματoς για τους παραγωγούς πυρηνοκάρπων.

2) Τι σκοπεύετε να κάνετε με τα Προγράμματα της Δάσωσης, δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος του κόσμου για τις δράσεις αυτές;

Στο ΥπΑΑΤ έχουμε προβλέψει ένα καλό ποσό για τα Προγράμματα Δάσωσης. Τα προγράμματα αυτά είναι στη λογική του μοντέλου της Πράσινης Συμφωνίας, όπως την έχει παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αποφέρουν πολλαπλά οφέλη. Το κυριότερο είναι ότι συμβάλουν στη μείωση των επιπτώσεων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία κάνουν ολοένα και εντονότερη την εμφάνισή τους στη χώρα μας. 

Στο πλαίσιο της Μεταβατικής Περιόδου 2021-2022 του ΠΑΑ, λοιπόν, θα διατεθούν πόροι ύψους 90 εκ. ευρώ για τη δάσωση γεωργικών γαιών και η έκδοση της σχετικής πρόσκλησης προγραμματίζεται για τον Ιούνιο του 2022. Να σημειωθεί ότι έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από πόρους του ΠΑΑ 2014-2020, 96 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 66 εκατ. ευρώ για τη πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων καθώς και 20 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 13 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων.

3) Βιολογική παραγωγή: Πόσες προκηρύξεις θα κάνετε; Θα αφορούν τη μελισσοκομία; Επίσης θα αφορούν και ένταξη νέων βιοκαλλιεργητών ή μόνο διατήρηση υπαρχόντων;

Τόσο η εγχώρια όσο και η ευρωπαϊκή αγορά παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση για βιολογικά προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά έχουν υψηλή αξία για την υγεία του ανθρώπου και για τον λόγο αυτόν η νέα ΚΑΠ δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά. Τώρα, στο πλαίσιο της Μεταβατικής Περιόδου 2021-2022 του ΠΑΑ θα διατεθούν πόροι ύψους 490 εκ. ευρώ σε παραγωγούς που ήδη εφαρμόζουν βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία καθώς και νέους βιοκαλλιεργητές. Στη νέα πρόσκληση θα είναι επιλέξιμες και καλλιέργειες που δεν συμμετείχαν στις προηγούμενες προσκλήσεις όπως κηπευτικά, συκιές, ακτινίδια, ροδιές, κ.α. 

Οι νέες αυτές καλλιέργειες (π.χ αγγινάρα, φασολάκια, αρακάς, κουκιά, καρπούζι, πεπόνι, φράουλα) θα περιληφθούν για πρώτη φορά στο ΠΑΑ. Επίσης, για πρώτη φορά θα είναι επιλέξιμα και τα μελισσοσμήνη. Σε ότι αφορά στη φυτική παραγωγή, θα εκδοθεί μια πρόσκληση για αροτραίες καλλιέργειες (αραβόσιτο, σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, ψυχανθή, όσπρια, βαμβάκι κ.α), ενώ σε άλλη πρόσκληση θα υποβάλλουν αίτηση όσοι κατέχουν εκτάσεις με δενδρώδεις καλλιέργειες (ελιές, αμπέλι, μηλοειδή, αρωματικά-φαρμακευτικά, κηπευτικά, κ.α). Αντίστοιχα στην ζωική παραγωγή μια πρόσκληση θα αφορά αιγοπρόβατα και βοοειδή και η δεύτερη πρόσκληση θα αφορά αποκλειστικά τα μελισσοσμήνη.

4) Εκλέγεστε στο νομό Άρτας, μια περιοχή με μεγάλη παράδοση στην καλλιέργεια εσπεριδοειδών. Θα ενταχτούν τα εσπεριδοειδή σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης;

Τα εσπεριδοειδή είναι μια πολύ σημαντική καλλιέργεια με εξαγωγικό προσανατολισμό που συναντάται σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Η αναδιάρθρωση, όπως ξέρετε, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο θα δώσει αξία στην παραγωγή και θα ωφελήσει τη χώρα μας συνολικά. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις προτάσεις των ενδιαφερομένων και των αρμόδιων φορέων. 

Από την πλευρά μας, ως υπουργείο, έχουμε εξασφαλίσει ένα μεγάλο κονδύλι για την αναδιάρθρωση καλλιεργειών σε όλη τη χώρα. Μέσα από το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 έχει προβλεφθεί ένα μεγάλο ποσό της τάξης των 520 εκατ. ευρώ για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. Αυτό που μένει είναι να αποφασιστούν και να καθοριστούν οι διαδικασίες υλοποίησης αυτής της αναδιάρθρωσης. 

5) Το ΥπΑΑΤ έχει προαναγγείλει αλλαγές ως προς τη δομή λειτουργίας του. Θέλετε να μας περιγράψτε το πλάνο σας για τον Οργανισμό;

Όλοι οι οργανισμοί, μετά από ένα διάστημα λειτουργίας έχει αποδειχτεί πως χρειάζονται αναμόρφωση. Η ανάγκη αυτή είναι απότοκος του ευρύτερου περιβάλλοντος και των προβλημάτων που ανακύπτουν μέσα σε αυτό. Η πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ λαμβάνει αυτά τα μηνύματα. Είναι επιτακτική η ανάγκη για σχεδιασμό ενός σύγχρονου και λειτουργικού οργανογράμματος. Ωφέλιμο και αποτελεσματικό προς όφελος των Ελλήνων παραγωγών. 

Μία ακόμα αλλαγή που φέρνουμε είναι και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας δίνει η ψηφιακή τεχνολογία. Μέχρι τώρα, σε πολλά προγράμματα του ΠΑΑ είχαμε υποβολή πρότασης με φυσικό φάκελο. Η απόφαση έχει ληφθεί. Καταργείτε ο φυσικός φάκελος. Οι αιτήσεις θα γίνονται ψηφιακά και στην επόμενη φάση και η αξιολόγηση των φακέλων θα γίνεται ψηφιακά. Επιπλέον, μελετάμε έναν οδικό χάρτη ψηφιακών παρεμβάσεων στις υπηρεσίες που παρέχονται από το υπουργείο, όπως η βεβαίωση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αδειοδοτήσεων.

Ο ΥφΑΑΤ και Βουλευτής Άρτας κ. Γιώργος Στύλιος ομιλητής στο Agribusiness Forum

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής επανάστασης στον πρωτογενή τομέα είναι στην κορυφή της ατζέντας μας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως ανέφερα και στην ομιλία μου σήμερα στο #AgribusinessForum ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα πρέπει να επιτευχθεί αντιμετωπίζοντας παράλληλα και την Κλιματική Κρίση.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ενεργοποιούμε το πρόγραμμα Agriculture Knowledge Innovation System (AKIS) προωθώντας την εκπαίδευση, τη συμβουλευτική και την έρευνα. #ABF2021

Συνέντευξη του ΥφΑΑΤ κ. Γ. Στύλιου στον τηλεοπτικό σταθμό ITV

Συνέντευξή του ΥφΑΑΤ στον δημοσιογράφο Βλάση Ντόκα στο IoanninaTv Itv. Ο κος Στύλιος αναφέρθηκε στις επικείμενες προσλήψεις 200 Γεωργικών Συμβούλων, για την πληρωμή παλαιών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (800 εκατ. ευρώ) και για το Πρόγραμμα Καινοτομίας (80 εκατ. ευρώ). Ανακοίνωσε, ακόμα, πως τον Οκτώβριο έρχεται χρηματοδότηση ύψους 480 εκατ. ευρώ, για τη Βιολογική Γεωργία. Η συνέντευξη επεκτάθηκε, επίσης, στο θέμα των γερμανικών εκλογών και πώς αυτές επηρεάζουν τη χώρα μας, αλλά και στη συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας, η οποία συνιστά στρατηγική επιλογή, ισχυροποιεί τη θέση της χώμας και χτίζει συμμαχίες.

Γ.Στύλιος-Πρωτοβουλίες προς όφελος της χώρας , της οικονομίας ,των αγροτών και των παραγωγών

Eφ’ όλης της ύλης συνέντευξη του ΥφΑΑΤ κ. Γιώργου Στύλιου στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, στην εκπομπή «ό,τι πεις» και τον Γιώργο Γκόντζο. Αναφέρθηκε στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, τα αρδευτικά έργα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους παραγωγούς και την Κλιματική Κρίση.