Ομιλία στην κοινή συνεδρίαση των διαρκών επιτροπών κοινωνικών και οικονομικών υποθέσεων με θέμα τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου με τίτλο “ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ… “