Την Ετήσια Έκθεση αξιολόγησης των Πανεπιστήμιων μας παρέλαβε ο Γιώργος Στύλιος από τον Πρόεδρο της ΕΘ.Α.Α.Ε.

IMG_8906

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: Την Ετήσια Έκθεση αξιολόγησης των Πανεπιστήμιων μας παρέλαβε ο Γιώργος Στύλιος από τον Πρόεδρο της ΕΘ.Α.Α.Ε.

 

Την Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης παρέλαβε ο   Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, κ. Γιώργος Στύλιος, από τον Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Καθηγητή κύριο Περικλή Μήτκα.

Η Έκθεση, υπεβλήθη επιπλέον στον  Πρόεδρο της Βουλής  κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4653/20, δόθηκε στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα. Νίκη Κεραμέως, καθώς και την υπόλοιπη ηγεσία του Υπουργείου.

Στην Έκθεση  καταγράφεται η πορεία της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τα συστήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης άλλων χωρών, και ιδιαίτερα των χωρών της Ευρώπης, στη διάρκεια του 2019. Επιπλέον παρουσιάζονται  οι δράσεις διασφάλισης ποιότητας που πραγματοποιήθηκαν από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), πρώην ΑΔΙΠ, κατά το προηγούμενο έτος, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων Πανεπιστημίων της χώρας μας. Η έκθεση θα παρουσιαστεί από τον Προέδρο και μέλη της ΕΘ.Α.Α.Ε. στους Βουλευτές, σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή Μορφωτικών  εντός του μηνός.

Ο κ. Στύλιος με την ευκαιρία της υποβολής της Έκθεσης, δήλωσε: «Είχα τη χαρά να συνομιλήσω με τον Καθηγητή και πρώην Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, κ. Μήτκα για τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας.  Συζητήσαμε για το μέλλον και τις προοπτικές των Πανεπιστημιακών Τμημάτων με έδρα την Άρτα. Με τον Πρόεδρο της ΕΘ.Α.Α.Ε., με συνδέει προσωπική σχέση, ενώ στο παρελθόν είχαμε συνεργαστεί αρκετές φορές. Συμφωνήσαμε να έχουμε τακτική επικοινωνία και με την συνδρομή και την υποστήριξή του να φτιάξουμε κάτι καλύτερο για την Άρτα».