Είναι ανάγκη να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα με τους μη επιλέξιμους βοσκοτόπους

Μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί με εκτάσεις βοσκοτόπων οι οποίες χαρακτηρίζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως μη επιλέξιμες. Το γεγονός αυτό αφορά εκατοντάδες κτηνοτρόφους του νομού μας και κυρίως των ορεινών περιοχών. Με συνέπεια να μην καταβάλλεται στους κτηνοτρόφους η εξισωτική αποζημίωση. Στερούνται χρήματα που έχουν προϋπολογίσει ότι θα εισέπρατταν όπως συνέβαινε κάθε χρόνο μέχρι πέρυσι.
Είναι γνωστό ότι την περασμένη εβδομάδα έγινε πληρωμή της πρώτης δόσης και ότι ακολουθούν άλλες δύο μέχρι το τέλος του χρόνου. Οι κτηνοτρόφοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ενστάσεις, ώστε να εξεταστεί και να προσδιοριστεί για κάθε έναν ο πραγματικός λόγος και αιτία για την οποία δεν έλαβαν την εξισωτική αποζημίωση αλλά και για να μπορεί να αναθεωρηθεί και να αλλάξει η αρχική απόφαση. Οι ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν εντός δέκα ημερών από τη στιγμή που θα αναρτηθούν οι καταστάσεις με τους δικαιούχους παραγωγούς.
Για να ξεπεραστεί το ζήτημα οφείλουμε να δουλέψουμε συλλογικά και ατομικά.
Ατομικά ο κάθε ένας κτηνοτρόφος να ελέγξει και να επιβεβαιώσει τις εκτάσεις βοσκοτόπων που του ανήκουν και είναι δηλωμένες στην υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε περίπτωση που υπάρχουν λάθη και παραλείψεις να διορθωθούν σε πνεύμα συνεργασίας με την υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Συλλογικά να συνεργαστούμε οι κτηνοτρόφοι, οι συνεταιρισμοί, οι Δήμοι, η πολιτική ηγεσία και η υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να προσδιοριστούν εκτάσεις οι οποίες πιθανόν να είναι βοσκότοποι και να μην έχουν δηλωθεί στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπλέον το υπουργείο να διαμορφώσει και να υλοποιήσει ένα σχέδιο πολλαπλασιασμού των επιλέξιμων βοσκοτόπων. Να εργαστούν όλοι με βάση το νέο σχέδιο το οποίο θα συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Να αυξηθεί ο προϋπολογισμός που έχει προβλεφθεί για την εξισωτική αποζημίωση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.