Γ. Στύλιος, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Συνέντευξη στο thestandard.gr

Κάνουμε πράξη τη στρατηγική μας για συνεχή στήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα – Συνέντευξη στο thestandard.gr

  1. Η θητεία της Κυβέρνησής σας συνέπεσε με συνεχείς κρίσεις, οι οποίες έχουν επηρεάσει και τον αγροτικό κόσμο της χώρας μας. Τι έχετε κάνει για να μετριάσετε τις αρνητικές επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα;

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει στηρίξει του παραγωγούς μας, τόσο απέναντι στην πανδημία Covid-19, όσο και απέναντι στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις διαταραχές στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αλλά και πρόσφατα από την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ειδικά, στον πρωτογενή τομέα, όπου το κόστος παραγωγής αυξήθηκε, διοχετεύσαμε εθνικούς πόρους, άνω των 220 εκατ. ευρώ, ενώ το προσεχές διάστημα θα διατεθούν επιπλέον 100 εκατ. περίπου από ευρωπαϊκούς πόρους (Αποθεματικό Κρίσεων και μεταφορά από Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ).  

Αναφορικά με το αυξημένο κόστος στα καύσιμα, επισπεύδεται, για τις αρχές Αυγούστου (αντί του Νοεμβρίου), η επιστροφή στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο, το οποίο κατανάλωσαν το πρώτο εξάμηνο του 2022 για τις καλλιέργειές τους. Το κόστος του μέτρου στήριξης, εκτιμάται στα 60 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στο τέλος Νοεμβρίου αναμένεται νέος υπολογισμός για την επιστροφή του ΕΦΚ, που θα αφορά την αγορά αγροτικού πετρελαίου από τον Ιούνιο και μετά. 

Υπενθυμίζεται ότι για τους αγρότες ισχύουν ακόμη τα εξής:

  • η συνέχιση εφαρμογής του μέτρου επιδότησης 15 λεπτά το λίτρο στην αντλία για πετρέλαιο κίνησης στα αγροτικά μηχανήματα (εκτιμώμενο κόστος 115 εκατ. ευρώ), έως και τον Σεπτέμβριο. 
  • η μείωση ΦΠΑ σε ζωοτροφές και λιπάσματα 
  • τα γενικά μέτρα που αφορούν όλους τους πολίτες
  • Ιδιαίτερη έμφαση δίνετε όμως και στα συνεταιριστικά σχήματα.

Πρόσφατα ανακοινώσαμε γενναία φορολογικά κίνητρα για τους συνεταιρισμούς και τους συνεταιριζόμενους παραγωγούς. Ειδικότερα, νομοθετήσαμε για πρώτη φορά την απαλλαγή από την καταβολή του φόρου εισοδήματος κατά 50% των φορολογητέων κερδών από την άσκηση της αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, μέλη συλλογικών σχημάτων, καθώς και σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που συνάπτουν έγγραφη σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας. Το  μέτρο ξεκινά να εφαρμόζεται από το τρέχον φορολογικό έτος.

Αναφορικά με την ενίσχυση των κτηνοτρόφων στις ζωοτροφές δώσαμε τη δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Ε.Ε) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέχρι και τις 30/06/2022, προκειμένου να λάβουν την προβλεπόμενη ενίσχυση και αυτοί, δεδομένου ότι οι σχετικές εγγραφές συμπίπτουν με την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων,

Επίσης, δίνουμε  τη δυνατότητα να λάβουν την ενίσχυση και όσοι έκαναν έναρξη εργασιών εντός του έτους 2021, βάσει των εξόδων τους, δεδομένου ότι και αυτοί έχουν πληγεί. 

  • Στις 13 Ιουνίου 2022 εκπροσωπήσατε τη χώρα μας στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι συζητήθηκε εκεί;

Στο Συμβούλιο συζητήθηκε η κατάσταση των γεωργικών αγορών της Ένωσης και επιβεβαιώθηκε η αυτάρκεια στα περισσότερα από τα γεωργικά προϊόντα. 

Αναφορικά με τη χώρα μας, εμείς αξιοποιήσαμε τη δυνατότητα για χρήση των εκτάσεων αγρανάπαυσης, κατά το έτος 2022, ενώ  θεωρούμε σκόπιμο να παραταθεί αυτή η δυνατότητα και για το 2023. Παράλληλα, η Ελλάδα στηρίζει το αίτημα για αναβολή της υποχρέωσης αμειψισποράς το 2024, καθώς ο στόχος της αύξησης της παραγωγής δεν επιτυγχάνεται εντός του στενού διαστήματος δύο καλλιεργητικών περιόδων.

Επιπλέον, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, έγινε αναφορά στην εφαρμογή των υγειονομικών και περιβαλλοντικών προτύπων της ΕΕ στα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα διατροφής. Αναφορά έγινε, επίσης, και για τη βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος Γεωγραφικών Ενδείξεων. Με δεδομένο πως ένα σημαντικό ποσοστό πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ προέρχεται από τρίτες χώρες, το ζήτημα της επέκτασης της υποχρεωτικής αναγραφής προέλευσης των πρωταρχικών συστατικών στα τρόφιμα αποτελεί προτεραιότητα και για μας.    

  • Κύριε υπουργέ, μεγάλη συζήτηση έχει γίνει για την ταχύτητα με την οποία υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα Νέων Γεωργών. Πού βασίστηκε η επιτυχία αυτή;

Το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών είναι πρόγραμμα «πιλότος» για τα μελλοντικά έργα του ΥΠΑΑΤ, αφού, υλοποιήθηκε εξ’ αρχής με απλούστερες, ψηφιακές διαδικασίες. Ειδικότερα, ολοκληρώσαμε σε χρόνο ρεκόρ την αξιολόγηση των αιτήσεων, στο μεγαλύτερο Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών που έχει προκηρυχθεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας, τόσο στο συνολικό του προϋπολογισμό (520 εκατ. ευρώ), όσο και στο ύψος του ποσού που θα λάβει κάθε δικαιούχος (έως 40.000 ευρώ).

Υπεβλήθησαν 13.105 αιτήσεις, εκ των οποίων έχουν εγκριθεί 9.336 καλύπτοντας το 90% του προγράμματος των συγκεκριμένων Περιφερειών. 

Κάναμε πράξη τον αρχικό μας χρονοδιάγραμμα, ολοκληρώνοντας την αξιολόγηση μέσα σε λιγότερους από έξι μήνες. Όταν παλαιότερα αντίστοιχα προγράμματα απαιτούσαν περισσότερο από έναν χρόνο. Αξίζει να υπογραμμίσω ότι οι αιτήσεις και η αξιολόγησή τους έγιναν ψηφιακά, καταργώντας τον φυσικό φάκελο. Συνολικά, τα 9 από τα 10 απαιτούμενα έγγραφα συγκεντρώθηκαν ψηφιακά. Άλλωστε, αποτελεί κεντρική πολιτική μας η μείωση της γραφειοκρατίας. 

  • Αναφέρεστε συχνά στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τι κάνετε προς αυτή την κατεύθυνση στο ΥΠΑΑΤ;

Από την ημέρα που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, κατέστησα τον ψηφιακό μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα αλλά και του Υπουργείου βασική προτεραιότητα. Ήδη έχουμε καταφέρει πολλά, υλοποιώντας την στρατηγική μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Πρόσφατα ολοκληρώσαμε τη διασύνδεση μεταξύ του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΑΑΔΕ. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι, θα χρειάζονται περίπου 75.000 λιγότερα έγγραφα (Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα) ετησίως, προκειμένου οι πολίτες να χαρακτηριστούν ως επαγγελματίες αγρότες με διοικητικό έλεγχο.

Η διασύνδεση των υπηρεσιών μας με τον ΕΦΚΑ είναι το αμέσως επόμενο βήμα, προκειμένου να κάνουμε τελείως ψηφιακή την συγκεκριμένη διαδικασία.