Επισκεπτόμαστε σήμερα την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, στο πλαίσιο της 11ης διαβούλευσης για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Η ενίσχυση ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού γεωργικού τομέα που ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αποτελεί πρωταρχικό στόχο για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η Συνδιάσκεψη θα ξεκινήσει σήμερα στις 12:00, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ρόδου.

🔴 Μπορείτε να την παρακολουθήσετε μέσω livestream στη σελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.