Απεύθυνα, χαιρετισμό στην ημερίδα «Τεχνολογίες και στρατηγικές για βιώσιμες κτηνοτροφικές μονάδες» που συνδιοργάνωσε το Επιμελητήριο Άρτας και το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την κτηνοτροφία. Υπογράμμισα το έργο της κυβέρνησης και ειδικότερα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον εκσυγχρονισμό και την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσα στις δράσεις μας για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας. Δραστηριότητα συνυφασμένη με την ιστορία και την παράδοση και, φυσικά, την οικονομία της Ηπείρου.