Σε τοποθέτησή μου στο Διεθνές Συνέδριο IMPACT 2021 innovation to the market Patras Conference on Technology transfer με θέμα: «Η Σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή», ανέπτυξα τα προγράμματα και τις δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την διασύνδεση της έρευνας με τον πρωτογενή τομέα και την αγορά.
Ενδεικτικά αναφέρθηκα στα Προγράμματα:
• «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» ύψους 60 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση της καινοτομίας
• «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» ύψους 45 εκατ. ευρώ για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας
• «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους παραγωγούς» ύψους 60 εκατ. ευρώ για την παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών στους παραγωγούς
Τόνισα παράλληλα, τις δράσεις που χρηματοδοτούμε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανταγωνιστικότητας για το πέρασμα του πρωτογενούς τομέα στην εποχή της 4ης βιομηχανική επανάστασης.
Συγκεκριμένα την στήριξη:
• της Ευφυούς Γεωργίας με 30 εκατ. ευρώ
• της Εξωστρεφούς Γεωργίας με 16 εκατ. ευρώ
Πρόκειται για έργα που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής μας που έχουν ως στόχο να καταστήσουν τον πρωτογενή τομέα μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας.