Στον Εσπερινό της Αγίας Παρασκευής στον Καλόβατο Άρτας. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους!