Επισκέφτηκα μονάδα συσκευασίας και τυποποίησης στην Άρτα, και ξεναγήθηκα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της. Συζητήσαμε για την διακίνηση της φετινής παραγωγής στην αγορά και τις εξαγωγικές προοπτικές των ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας τοπικών μας προϊόντων. Τους ενημέρωσα για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο, τις δράσεις της κυβέρνησης  για τον Πρωτογενή Τομέα και τους ευχήθηκα να έχουν μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά!