Στη Θεσσαλονίκη, ήμουν κεντρικός ομιλητής σε Ημερίδα που διοργάνωσε ο ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκα στη σημασία της ορθής διαχείρισης των υδάτων και στο σχέδιο της κυβέρνησης για τις υποδομές. Επεσήμανα το ρόλο τους, για την δημιουργία ενός πράσινου, ανθεκτικού, ανταγωνιστικού, βιώσιμου και καινοτόμου πρωτογενή τομέα.